IF Metall (och gamla Metallindustriarbetareförbundet) har en stolt historia och flera gånger spelat en central roll för samhällsutvecklingen.

Under 1970-talet drev fackförbundet på för omstruktureringen av svensk stålindustri och bildandet av ståljätten SSAB. Det var en smärtsam omställning, men den innebar att svensk stålindustri överlevde och tog sig igenom krisen.

År 1997 gick Metall i spetsen för det historiska Industriavtalet som skapade en ny norm för lönerörelserna och gjorde att Sverige fick en mer måttfull lönebildning.

IF Metall fortsätter att ha samma konstruktiva funktion i dagens samhälle. I sin tidigare roll som förbundsordförande drev Stefan Löfven på för en blocköverskridande energiuppgörelse för att skapa stabila spelregler för industri och hushåll. Nu – som statsminister – har Löfven förverkligat kravet. 10 juni 2016 enades fem av riksdagens partier (S, MP, M, C och KD) om en historisk överenskommelse om energipolitiken.

Även i industripolitiken spelar förbundet en aktiv och pådrivande roll.

På IF Metalls kongress 2014 presenterades tio krav för en nyindustrialisering. Det gjorde intryck på blivande näringsministern Mikael Damberg. I början av 2016 presenterade Damberg programmet ”Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige”, helt i linje med kraven från IF Metall.

Exemplen säger en del om fackföreningsrörelsens betydelse för svenskt samhälls- och näringsliv. IF Metall är ingen bromskloss utan en blåslampa för jobb, tillväxt, företagsamhet, ny teknik och innovationer. Förbundet vet att medlemmarnas jobb och löner hänger på Sveriges förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen.

Med en S-ledd regering har förbundet haft lättare att få genomslag för sina idéer.

Stefan Löfven, med sin bakgrund, skulle aldrig kalla industrin för "basically gone" som den tidigare statsministern gjorde 2013. Tvärtom går det inte en dag utan att Löfven, Damberg, Sven-Erik Bucht eller något annat statsråd understryker industrins betydelse.

Därför kommer det att bli spännande att följa IF Metalls förbundskongress i Göteborg 19-22 maj. Debatterna och besluten på IF Metalls kongresser brukar inte sällan bli morgondagens verklighet.

Intressant blir även personvalen på kongressen. Anders Ferbe, som varit ordförande sedan 2012 och vice ordförande 2006-2012, kliver av.

Som ny ordförande föreslås Marie Nilsson, i dag vice ordförande.

Vidare föreslås Tomas With som vice ordförande. Veli-Pekka Säikkälä föreslås bli omvald som avtalssekreterare och Ana Jensen-Naatikka som förbundssekreterare.

Det lär dock inte bli någon revolution under den nya ledningen. Det är ett gäng fackliga rävar som varit delaktiga i bygget av dagens IF Metall. Därför kommer det nya styret sannolikt att fortsätta i samma konstruktiva facklig-politiska fotspår som Anders Ferbe, Stefan Löfven, Bert Lundin, Leif "Blomman" Blomberg och andra gamla ordföranden.

IF Metall blir en kraft att räkna med även under Marie Nilssons ledarskap.