Ledare Under lång tid har skogsnäringen haft stor betydelse för Sverige. Exportinkomsterna från skogsindustrin har bidragit till att utveckla jobb, företagsamhet och välfärd – i hela landet.

2017 är skogen alltjämt en viktig basnäring för Sverige. Skogen sysselsätter direkt cirka 76 000 personer. Värdet av exporten uppgår till 130 miljarder kronor.

Denna klassiska svensk näringsgren är dessutom ingen utdöende dinosaurie. Den har tvärtom goda möjligheter att växa och utvecklas.

Under valrörelsen 2014 gav S-ledaren Stefan Löfven ett klart och tydligt vallöfte: Sverige ska använda sitt gröna guld för att skapa fler jobb inom skogsindustrin och för att klara omställningen till ett samhälle med lägre klimat- och miljöpåverkan.

”Om vi samverkar och låter skogsindustrins kompetens och möjligheter kombineras med övrig forskning och offentliga investeringar, kan Sverige bli världsledande på framtidens klimatsmarta bränsle. Det skapar stor potential för nya jobb och för Sveriges tillväxt och välfärd”, sa Löfven vid en presskonferens 26 augusti 2014.

I rollen som regeringschef har Löfven levererat i linje med löftet.

”En strategi ska tas fram för omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi”, underströk Löfven i sin regeringsförklaring 12 september i år.

Arbetet pågår nu för fullt inom ramen för regeringens samverkansprogram. Företrädare för politik, näringsliv och akademi slår sina kloka huvuden samman. Ett viktigt syfte är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska ersättas med biobaserade.

Ett led i arbetet är konferensen om cirkulär och biobaserad ekonomi (Biobase) som genomförs i Piteå 22-23 november. Konferensen samlar tungviktare från hela Europa. På plats finns bland andra näringsminister Mikael Damberg (S), Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Lauri Hetemäki, European Forest Institute, Tony Smurfit, vd för Smurfit Kappa Group, och Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Det är logiskt att konferensen ligger i just Piteå. Orten har både traditioner och kunnande på området. Kommunen rymmer modernt skogsbruk, sågverk, pappersbruk, trähustillverkare, bioraffinaderi och avancerad forskning. Det innebär att det finns en god lokal grund för att utveckla biobaserade innovationer i form av nya produkter, bränslen och bioenergi. Kort sagt: Det luktar framtid runt skogsnäringen i Piteå och hela landet.

En studie av olika framtidsscenarier, framtagen av Skogsindustrierna och konsultbolaget Pöyry, visar på möjligheten till mellan 11 000 och 25 000 nya jobb i skogsindustrin. Rapporten menar att skogsråvaran får ökad betydelse inom betydligt fler produktkategorier än hittills. Det handlar om förnybar energi men också om industritextilier och ersättning av olja i plaster och kemikalier.

På Skogsindustriernas hemsida formulerar vd:n Carina Håkansson visionen:

”Vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det förutsätter ett skifte till en ekonomi som bygger på kretslopp istället för förbrukning. Produkter baserade på fossila råvaror, som kol och olja, måste bytas mot produkter tillverkade av förnybar råvara, som skog.”

Det är hoppingivande signaler för Sverige som industrination men också för möjligheterna att hantera klimatkrisen. Samverkansprogrammet för en cirkulär och biobaserad ekonomi är ett framtidsprogram i ordets verkliga bemärkelse.