Privatiseringar av den offentliga sektorn och avreglering av offentliga monopol ska, enligt ivriga tillskyndare, skapa större effektivitet och ge medborgarna större inflytande. Efter en lång period av avregleringar och privatiseringar kan vi avläsa spåren av denna utveckling.

Hand med denna har klassklyftorna växt. I alla fall hos oss.

Löneandelen har minskat i förhållande till avkastning på kapital.

Förmögenhetsklyftorna har växt. Men blev den offentliga sektorn mer effektiv, fick medborgarna större inflytande?

Verkligheten blev inte så himmelsblå som den förra avreglerande borgerliga regeringen en gång lovade oss.

Apoteket är ett exempel och inom kort väntas statens försäljning av Apoteksgruppen, där omkring 180 apotek ingår, bli klar. Spekulanter har redan lämnat sina bud på företaget. ICA-ägda Apoteket Hjärtat och Kronans Apotek finns bland budgivarna. Redan stora på marknaden.

Inte få tror att konkurrensen kan minska om dessa två stora tar över allt. Samtidigt oroas de omkring 750 apoteksanställda inom Apoteksgruppen hur deras framtid ska se ut. Staten som ägare ger svävamde svar.

Efter avregleringen har apoteken förvisso blivit fler, inte minst i storstäderna, medan nedläggningar av apotek sker i glesbygd. Små apotek är inte lönsamma. De nya apoteken ställer inte heller alltid upp med den kunskap och service som så många tidigare vant sig vid.

Av ett tidigare väl fungerande apotekssystem har blivit ett växande virrvarr, där apotekets grundfunktion, att tillse att medborgarna får de mediciner de behöver inte sällan kommit i andra hand.

Något som Farmaciförbunder återkommande anmärkt på. Vanligt är att kunder inte kan få sina mediciner i tid eftersom de inte finns i lager. Detta är inga enastående händelser utan i viss mån rutin. Det finns berättigad oro för patientsäkerheten.

Däremot kan du gärna och genast inhandla hudkrämer, deodoranter för att inte tala om hårschmpo i alla dess former och kvaliteter. Medan apotekskunder fått vända i dörren när deras mediciner inte har finns i lager.

I en storstad kan du välja mellan flera apotek och efter en jakt på den rätta varan kan den också finnas. Men hur blir det för så många andra, där det kanske bara finns ett apotek och ett apotek som måste vara lönsamt för annars är risken att det läggs ner?

Det borde vara en självklarhet att viktiga läkemedel försäljs under säkra former och med god information samt till konkurrenskraftiga priser. Det är något som samhället fortsättningsvis måste ha kontroll över. Apoteken kan inte ha som mål, att vinstmaximera sin verksamhet.

Där läkemedelshanteringen avreglerats, som hos oss men också i våra grannländer, har det över tid visat sig att människor fått fel medicin, att medicin varit för gammal och att den blivit allt dyrare.

Apotekets verksamhet handlar om tillgänglighet och service. Få apotek är öppna på helger. Här bör något göras och har delvis gjorts, men samtidigt får läkemedelsmarknaden aldrig bli en lekstuga för lycksökare.

Till detta ska läggas att förtroende hos allmänheten för apoteken sjunkit sedan avregleringen. Så det finns ett jobb att göra.