I tolv dagar skall flygbuller spridas över norra Sverige, Norge och Finland.

Hela Naturen är en enda stor barnkammare. Att alla förstår att denna övning är onödig utom anordnarna, är ett faktum.

Renskötarna, naturvännerna med flera vill inte ha dessa övningar mitt i kalvningstiderna Maj - Juni.

.

Lär de sig aldrig, de som planerar flygövningar? Stoppa flygningarna omedelbart!

Kalhyggena förstörde skogsfågelföryngringen i stora delar av Sverige, nu bjuder Sverige på största delen av Nordkalotten, trots att man vet att just rennäringen, turismen och jakten har stor betydelse.

Arnold Stenman

Piteå

.

VAD TYCKER DU?

Skriv till: insandare@pt.se eller skicka in din text här!