INSÄNDARE

SKL:s rapport ”Resultatöversikt för 16 hälso – och sjukvårdsområden” visar hur tillståndet är i våra olika landsting. Där frapperas man främst av hur dåligt Norrbotten klarar sig gentemot övriga landsting i Sverige. Det område dom är någorlunda i topp är cancervården resten är bottennoteringar.

Jag hörde på radion en företrädare för landstinget förklara orsaken för det dåliga resultat för. Han påstod att den huvudsakliga orsaken var att Norrbotten hade en sån stor andel åldrande befolkning som krävde mycket sjukhusvård.

Men jag roade mig med att jämföra resultat med Västerbotten som hade betydligt bättre resultat. Norrbotten har en befolkning på ungefär 250 000 innevånare, Västerbotten ungefär 265000 innevånare. Västerbotten borde ha samma andel åldrade innevånare som Norrbotten. Varför är resultaten då bättre i Västerbotten?

Men den största anledningen till Norrbottens dåliga resultat anser jag vara Region norrbottens benägenhet att lägga ned små fungerande enheter som BB och kirurgi, narkos och hälsocentraler för i mitt tycke spara kaffepengar.

Landstingets benägenhet att centralisera allt till Sunderbyn vilket medför att patienter måste befinna sig på resande fot i tid och otid vad det medför av lidande när det som regel är platsbrist på Sunderbyn. Istället för att det finns ett sjukhus närmare som kunde avlösa Sunderbyn.

Det dåliga resultatet på kvinnosjukvården förstår jag fullkomligt. Så embarmligt dåligt det är att kvinnor måste föda sina barn i bilar eller med hjälp av poliser på grund av nedläggning av ett fungerande tryggt BB. Detta BB som lades ned på grund av att det inte var patientsäkert eftersom det fanns några promilles chans att det skulle gå fel. Men att föda i bil med hjälp av en stressad fader är tydligen patientsäkert. Men Region Norrbotten skall förmodligen tillsammans med ABF starta kurser i ”hur man på bästa sätt klarar en förlossning i baksätet på en Folkvagn”.

Att dessutom regionsråd Maria Stenberg går ut till landstingsråd Erik Lövgren i Västernorrland när han vill lägga ned BB i Sollefteå och påstå att ”Det var inga problem att lägga ned BB i Kiruna - kvinnorna är så nöjda att åka till Gällivare”.

Jag har däremot hört dom mest hårresande historier om födslar i bilar med dödfödda barn som resultat. Men det har väl inte kommit fram till landstingsrådets bord.

Att Region Norrbotten dras med dålig ekonomi märks inte när man kan finansiera en olönsam flyglinje till Tromsö med 6 miljoner årligen och diverse olika kulturaktiviteter som huvudsakligast gynnar Luleå och inte resten av kommunen. Istället lägger man ner hälsocentraler för att spara några 100 000 om året.

Man silar mygg och sväljer kameler.