INSÄNDARE Varför ska Älvsby fastigheter AB stå för kommunens upplåning? Kommunfullmäktige beslöt 2016-10-17 att kräva återbetalning av det villkorade ägartillskottet som utbetalades i samband med saneringen av bolagets alltför stora låneskuld där statens Bostadsdelegation deltog.

Nu fodrar man att under 2017 återfå 30 miljoner, som är pengar som inte finns och aldrig har funnits.

Bolaget måste låna pengarna. Vad det innebär för de 480 hyresgästerna brydde man sig inte om.

Intäkter för bolaget består i huvudsak av hyresintäkter, det fasar jag kommer att innebära kraftiga hyresökningar både för lägenheter och lokaler.

Jag ifrågasätter kommunens beslutsunderlag därför att man har inte kunnat visa upp något avtal. Det hittades först av annan efter komunfulmäktiges beslut. Frågan kvarstår: kan ett fullmäktigebeslut gå före det avtal som slöts 1999-08-28 mellan bolaget och kommunen?

Efter kommunfullmäktige beslutet har Vd slutat och styrelsens ordföranden avsagt sig alla politiska uppdrag.