Många kommuner har adresserat det faktumet med att aktivt stärka och förstärka yrket barnskötare.

Här i Älvsbyn ser det ju tyvärr inte alls ut på det sättet. Istället har man bestämt att alla som inte är förskollärare ska benämnas som outbildade, detta oavsett man har en utbildning som barnskötare eller inte. Det gör att de som har utbildning inte får fast jobb utan så småningom söker sig till andra yrken där man faktiskt uppskattas och erkänns.

För ärligt talat, vem vill i längden jobba kvar i yrken där man varken syns eller räknas?

Tar vi till exempel grannkommunen Luleå så har man jobbat smartare där. Där finns yrket barnskötare och var tredje anställd ska också vara barnskötare. Det stärker yrkesrollen och gör att man faktiskt vågar välja att jobba kvar i förskolan.

Om man inte stärker och erkänner yrket barnskötare och det ju uppenbarligen inte finns förskollärare så måste man ta in personer helt utan adekvat utbildning istället. Är det förenligt med god kvalitet?

Vad gäller yrket barnskötare så är kommunen och regionen utbildningssamordnare och det gör även att man kan skapa vuxenutbildning så att man kan läsa till barnskötare efter gymnasiet. Eftersom tjänstemännen i Älvsbyns kommun inte tar tag i frågan vidare adresserar vi nu politiken.

Från Kommunals sektion i Älvsbyn förväntar vi oss att man bestämmer sig för att återinföra yrket barnskötare. Det för att säkra bemanningen i förskolan framåt och för att faktiskt se till att våra barn är omgivna av utbildad personal med yrkesstolthet.