Läs också: Insändaren "Ett slag mot miljön och landsbygden"

Artikeln "Kommunen drar sig ur biogassatsning"

Mål finns kring ett fossiltfritt Sverige men även i Piteå finns definierade mål, vi frågar oss – hur tänker man uppnå dessa?

Länsstyrelsen har nyss antagit en regional livsmedelsstrategi, nära mat, i handlingsplanen där det står uttryckligen: ”Offentliga aktörer har flera ansvarområden som kan kopplas samman med de gröna näringarna. Offentliga kök har samtidigt ett ansvar att servera den bästa och renaste maten. Lokal upphandling stärker de lokala ekonomierna och skapar mervärden för miljön och landsbygden.”

Åtgärd som uttryckligen står i livsmedelsstrategin och även går mot de uppställda miljömålen är:

* Utveckla ett kretsloppssamarbete mellan kommuner och lokala jordbruk!

Piteås politiker har nu haft ett gyllene tillfälle att tillsammans med de lokala jordbruken producera biogas som kan uppgraderas till fordonsgas till den tyngre trafiken i kommunen, till exempel bussar.

Dessutom kan man på detta sätt återföra kompost från de ”bruna tunnorna” till ett naturligt kretslopp!

För att lyckas med ett fossilfritt samhälle måste alla biologiska drivmedel tas tillvara. Eldrivna fordon är bra men ska allt gå på el krävs nog fler kärnkraftverk!

När man säger nej till en satsning på biogas i kommunen sticker Piteås politiker ut. Efter kusten har både Skellefteå, Luleå och Boden har skapat möjlighet till att tanka fordonsgas.

Hur kan det vara så? Saknas kunskap eller har vi viljestarka tjänstemän som styr kommunen?

I dag talas det om cirkulär ekonomi och så avstår man från att fatta viktigt beslut framåt – för vår miljö, utifrån egna uppsatta mål! Istället väljer man att köpa in bussar med neutral teknik och kräver inte längre fossilfritt bränsle!

Vi tror tyvärr inte att läget om en biogasanläggning kommer igen!

Piteå biogas har ett miljötillstånd som sträcker sig två år framåt. Just nu finns även möjlighet till klimatstöd för att bygga biogasanläggningar.

I Piteå biogas är det lokala bönder som gått samman för att skapa förutsättningar till en biogasanläggning som kan producera fordonsgas. Småskalig biogasproduktion på gårdsnivå ger inte lönsamhet för att producera fordonsgas.

Någon ska producera våra behov av energi, varför inte bioenergi i vår kommun?!

Det är bra för miljö och ingår i kretsloppet, skapar arbetstillfällen och bidrar då även med skattekronor till vår välfärd.