INSÄNDARE / SVAR DIREKT

Som anställd har man inte ett "gott ekonomiskt tänk/förhållningssätt" då man ifrågasätter varför det inte tas in vikarier eller att turer kortas ner, kommunen tänker inte på att den ökade arbetsbelastningen som sannolikt leder till att personalen blir sjukskriven.

Utbildad personal väljer att lämna vården och kommunen helt och detta i ett läge då det är brist på till exempel undersköterskor.

Personalen flyttas runt som brickor på ett fiaspel och ifrågasätter någon så kommer nästan alltid standardsvaret "Vi leder och fördelar arbetet utifrån verksamhetens bästa", men finns det ingen personal så är det svårt att bedriva en verksamhet som är vettig och bra för de som behöver hjälp och stöd i det dagliga livet.

.

Det är betydligt dyrare att ta in ordinarie personal på övertid än att ta in vikarier, men tydligen ser man inte sambandet mellan bristen på vikarier/personal och kommunens inställning till de anställda.

.

Kommunen fick pengar för att bland annat göra en "resursgrupp". De skulle ge guldkant till de boende. Allt från att gå en promenad till att "bara" sitta och prata.

De skulle dessutom jobba till 22.30 eller om det var till kl 23 för att kunna hjälpa till på kvällen då det är mycket mindre personal, och de skulle INTE få användas som vikarier, dessutom skulle det finnas en matsalsvärd i matsalen på Ringelsta under lunchen. Alla dessa tankar var ju fantastiska.

.

Har det då fungerat i verkligheten? Nej, någon "matsalsvärd" finns inte. Ofta tas personal från "resursgruppen" in som vikarier med motiveringen "det fanns ingen annan personal att få tag på" (kan det bero på kommunens personalpolitik?) och nu ska de inte längre jobba till klockan 22.30.

Resursgruppen gör ett fantastiskt jobb och glädjer så väldigt många äldre varje dag. Många äldre skulle ha det tråkigt och vara ensamma om inte dessa personer förgyllde deras tillvaro!

.

Kritiken är mot kommunen som skriver fina texter om hur det ska vara och sen ändrar utifrån "verksamhetens bästa".

Få ur personalen törs kritisera öppet då det klart och tydligt är sagt från hög chef på kommunen "kommunen tvingar ingen att arbeta utan är frivilligt om man vill sluta" med den inställningen så har man ju verkligen öppnat för en dialog, eller?

.

Personalen ska vara flexibel, positiv, professionell, kostnadsmedvetna, sociala, effektiva och så gärna springa lite fortare, men vad gör kommunen för att motivera personalen?

Trött kommunalanställd usk:a

.

SVAR DIREKT

"Vi gör vad vi kan för arbetsmiljön"

Arvidsjaurs kommun har behov av att göra bra verksamhet för så liten kostnad som möjligt.

Behoven ökar, både inom barn och ungdom men även inom vård och omsorg, samtidigt som skatteintäkterna och bidraget från staten ser ut att minska. Jag har full förståelse för att personalen undrar vad som händer när vi ena året, 2016, ”går med vinst” och kommande år måste vi spara.

Det finns många komplicerade faktorer som jag inte går in på att förklara men en förklaring är att intäkterna från Migrationsverket som ”blåst upp” den kommunala ekonomin under många år, nu kommer att minska.

.

Inför 2017 har socialnämnden en budget som antagligen är för låg för att räcka till allt vi ska göra enligt lagen. Den viktigaste resursen för vår verksamhet är personalen och vi måste tillsammans se till att alla timmar används så effektivt som möjligt. En av förutsättningarna när socialnämnden 2010 införde rätt till heltid och möjlighet till deltid , var att personalen ska kunna gå till något annat arbetsställe än där man normalt jobbar. Vi har ett verksamhetssystem som hjälper till att hålla reda på verksamhetens behov och hur mycket personal som behövs vid varje tillfälle.

Det är oroande att sjukskrivningarna ökar, både bland medarbetare och chefer och från ledningshåll gör vi vad vi kan för att värna om arbetsmiljön och för att få en budget som svarar mot behoven.

.

Under de 18 månader som resursteamet funnits har de utfört mängder med arbetsuppgifter som de var menade att göra. Vid uppföljning har personalen i teamet själva tagit upp att den sena kvällstiden inte använts i så stor utsträckning, det är bättre att lägga resursen med start kl 13 då många aktiviteter för de äldre startar.

.

Vissa gånger har vi varit tvungna använda resursen till att täcka upp för frånvarande personal men i det stora hela har de använts på det sätt som var tänkt.

Naturligtvis får man kritisera och komma med synpunkter och som verksamhetsansvarig uppskattar jag öppen dialog med alla.

Kommunens värdegrund; glädje, respekt och professionalitet är viktig när man talar med varandra och ingen behöver vara rädd för att säga sin mening.

Vi kanske inte tycker lika men vi välkomnar alla kreativa förslag på hur vi kan göra verksamheten bättre för alla.

Ann-Sofi Levander

Socialchef Arvidsjaur kommun