Trots svårhanterliga och uppmärksammade ekonomiska underskott kan landstingen i hela landet glädjas åt miljoninvesteringar i och satsningar på vård och välfärd. För Norrbottens landsting innebär det att vi får extra medel för att fullfölja våra redan beslutade satsningar på vården av såväl äldre som barn och ungdomar. Bland annat innebär det från 2016 att läkemedel till barn/unga under 18 år är gratis och att den öppna vården blir avgftsfri för äldre, 85+. Det är för oss socialdemokrater viktiga satsningar för att göra vården jämlik och tillgänglig för alla.

Vi socialdemokrater vill, och visar nu i handling, att vi prioriterar investeringar för en vård i världsklass. Därför kan nu sjukvården i Norrbottens läns landsting förstärkas med 25,5 miljoner redan 2016. Pengar som behövs för att läkare och sjuksköterskor ska bli fler och kunna fokusera helt på dig som patient.

Vi vill investera i det som bygger Norrbotten och Sverige starkt. Vi ska bo i ett land med jämställdhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande. Regeringen har därför drivit och beslutat om ett flertal reformer för att svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass. Vården ska vara jämställd och jämlik över landet, oavsett vem du är eller var du bor. Tillgängligheten ska vara god, och du som patient ska stå i centrum.

Det här innebär också att landstingen behöver ha mer jämlika ekonomiska förutsättningar än idag. Regeringen satsar därför en extra miljard till sjukvården 2016 men kommer också varaktigt höja det generella statsbidraget med 500 miljoner per år från 2017. För Norrbottens landsting innebär detta årligen cirka 12,8 miljoner från nästa år. Det är pengar som kan användas för att förstärka bl a cancersjukvården och fortsätta utvecklingsarbetet inom hjärtsjukvård.

En stor utmaning för vården är kompetensförsörjningen: rätt rekrytering och rätt användning av läkares, sjuksköterskors och undersköterskors tid. Den beslutade satsningen på den så kallade professionsmiljarden kommer därför att stärka våra förutsättningar till kompetensförsörjningen. Vi kan nu fortsätta utveckla organisationen så att sjukvårdens proffs kan vara just proffs, bland annat genom administrativ avlastning. Utbildning av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor byggs totalt i landet ut med 1500 platser.

Sammantaget innebär denna politik stora investeringar för att förbättra hälso- och sjukvården. Mot detta står de borgerligas politik som alla prioriterar stora skattesänkningar framför investeringar i vården och satsningar för utveckling. Vi väljer en annan väg in i framtiden - för Norrbotten och Sverige.