DEBATT Varje år dör cirka 25 000 människor i Europa till följd av antibiotika­resistens, och i Sverige beräknas 10 000 människor vara smittade av resistenta bakterier.

Problemet medför stora kostnader för sjukvården i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Även vid till exempel cancer­behandlingar och transplantationer krävs antibiotika som fungerar. Det är därför inte konstigt att Världshälsoorganisationen, WHO, nu rankar antibio­tikaresistensen som ett av de största hoten mot folkhälsan, och en av de största orsakerna är ett utbrett antibiotikamissbruk hos både människor och djur.

Om inte reglerna för veterinärmedicin skärps så ökar spridningen av resistenta bakterier till människor. Trots detta tycks varken EU-kommissionen eller medlemsländernas regeringar ta detta problem riktigt på allvar. De flesta medlemsstater lever inte ens upp till sina egna politiska åtaganden. Nu närmar sig dock frågan ett avgörande. Efter många månader av förhandlingar kommer Europaparlamentets miljö- och folkhälsoutskott att rösta om EU:s nya ramlag för ­veterinärmedicin den 17 februari.

Från början innehöll detta lagförslag mycket få konkreta åtgärder. Som enda svenska parlamentariker har jag deltagit i Europa­parlamentets interna förhandlingar om att vässa reglerna.

Visst finns det kollegor som ogärna vill ta tag i detta problem, i vetskap om att de kommer från länder där antibiotikamissbruket är utbrett, och fortsätter att sätta käppar i hjulet.

Det finns också de som drar det hela till sin spets åt andra hållet, och helt vill förbjuda försäljning av alla receptbelagda läkemedel på internet - något som skulle drabba många, inklusive Sverige.

Det avgörande är att vi väsentligt skärper reglerna för hur antibiotika får skrivas ut och användas. Jag kommer att kämpa med näbbar och klor för att få till stånd strikta, detaljerade krav på en försiktig och ansvarsfull användning av veterinärmedicin, framförallt antibiotika, något som är oerhört viktigt för att rädda folkhälsan – och miljön, eftersom resistenta bakterier också läcker ut i mark och vattendrag.

Veterinärer ska sälja kunskap, inte läkemedel. Djur ska behandlas med kärlek, inte kemikalier. För mig är detta självklart. Jag hoppas bara att tillräckligt många av mina kollegor håller med mig om detta, när utskottet nu ska ta ställning i frågan. Jag hoppas att de kan lägga sina nationella intressen åt sidan, för antibiotikaresistensen är ett gemensamt problem som måste hanteras gemensamt.