DEBATT Skogen med all dess mångfald av värden, måste skötas hållbart och ta hänsyn till många olika intressen. Hit hör givetvis den biologiska mångfalden, men även skogens kulturhistoriska värde, dess psykosociala förmåga att ge människor välbefinnande och ge förutsättningar till utveckling av besöks- och upplevelsenäringen.

Vänsterpartiet i Norrbotten ser att skogen är en avgörande tillgång för framtidens produktion av energi, drivmedel och biokemiska produkter och skogen kan brukas och nyttjas på ett klokt sätt där man kombinerar ett ansvarsfullt skogsbruk med social och ekologisk hållbarhet.

Det är avgörande för att utveckla alternativ och bidra till kommande generationers möjlighet till en fossilfri framtid och ett klimat, som lever upp till COP21 Parismötets klimatambitioner.

Långsiktigt bunden koldioxid i bostadsbyggande, är det som inbringar mest värde i den skogliga värdekedjan och det ska vi värna om, och utveckla ytterligare, så att framtida bostadsbyggen använder mer av vår fantastiska förnyelsebara resurs. Här är Lindbäcks byggs satsningar i Piteå ett lysande exempel.

Vi får inte glömma bort att skogen bidrar med många förnyelsebara grundämnen, som kan ersätta det fossila. De ska nyttjas på bästa sätt i värdekedjan. Massabruken i Norrland tuffar på med högkvalitativa produkter, som har sin marknad redan idag och ur dess biprodukter kommer andra värden, som kan bidra till att i framtiden ersätta fossilberoendet.

Idag nyttjas inte den kapaciteten fullt ut och det behövs mer forskning för att lyckas nå dit.

Här har universitetet i Luleå tillsammans med flera aktörer från statlig finansiering och ibland tillsammans med fordonstillverkare och industrier, forskat och utvecklat bränslen, som kan vara en del av lösningen till en fossiloberoende fordonsflotta för tunga transporter.

Men här måste regeringen inse vad dessa kluster i Piteå faktiskt kan bidra med iFoU för framtidens fossil oberoende och ge förutsättningar till fortsatt forskning