"En person som har diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor: att bli älskad, att klara av, att få ge, att höra till."

Så skriver Svenska Downföreningen och jag skriver under på vartenda ord!

.

I nästan alla situationer i livet är vi vana att som vuxen person bestämmer man över sig själv, men märkligt nog har detta synsätt inte varit självklart inom omsorgen. En människa med en funktionsnedsättning, antingen fysisk eller intellektuell, fråntas med denna inställning rätten att vara expert på sitt eget liv.

.

Förhållandet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare upplevs många gånger som ojämlikt utifrån aspekter som beroendeställning, makt och kompetens. Och det är nästan alltid den som tar emot omsorgen som hamnar i underläge. Detta trots att det är lagligt reglerat att omsorgstagaren ska få bestämma själv. Och att insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

.

Hos oss på Frösunda Omsorg har vi bestämt oss för att ta vårt ansvar. Därför arbetar vi intensivt med hur vi möter och bemöter våra kunder aktivt och medvetet, på ett sätt som stärker deras självkänsla och förmåga att faktiskt bestämma och ta kontroll över sig själva, sin vardag och sitt liv. Vår vision är att förändra omsorgsbranschens sätt att arbeta. Vi vill skapa förutsättningar för att alla människor får ett bättre liv och en självklar plats i samhället, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller ej.

.

Om jag får önska en enda sak för denna dag när Sverige fylls av olikfärgade sockor är att Norrbottens landstings- och kommunpolitiker antar utmaningen och visar sitt engagemang tillsammans med resten av Sverige. Men låt det inte stanna vid att genom olikfärgade sockor stå upp för mångfald i samhället och alla människors lika värde och rättigheter. Låt sockorna i stället bli dörröppnaren för samtal om funktionsnedsättningar som räcker året om!