Personal-kompetensförsörjningen är en av vår tids stora utmaningar för hälso- och sjukvården. I Norrbotten liksom i övriga landet. Ända sedan början 1990-talet har vård och omsorg varit en av de sektorer i Sverige där rekryteringsbehoven ökat – och fortsätter öka – mest. Samtidigt som vi är påtagligt medvetna om att erfaren, kunnig och utbildad personal inom ett flertal av samhällsområdena är nyckeln till framtiden. Det är bara så – med en väl fungerande kompetensförsörjning inom landstingets många länsövergripande verksamheter som vi kan bygga ett Norrbotten med livskraft och tillväxt.

Den politiska ledningen sammanfattar i landstingsplanen hur vi ser på personalfrågorna för att vara en attraktiv arbetsgivare:

4 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna har jämställda och lika rättigheter och möjligheter.

4 Det ska vara ett hållbart arbetsliv med hållbar kompetensförsörjning för att kunna uppnå målen för en god och kvalitativ sjukvård.

4 Vi vill ha ett aktivt medarbetarskap där delaktighet och engagemang i verksamheten i utvecklingen av verksamheten mot en säker, trygg och beprövad vård.

4 Det ska vara hälsofrämjande miljöer då var och en är den andras arbetsmiljö. Det ska vara en professionell och respektfull miljö för att ge goda relationer med kollegor och med medborgarna.

Nu tar vi ytterligare två steg. För att fler ska ges möjlighet att utvecklas i sitt jobb inrättas på försök från och med 2016 utbildningstjänster där vi vill se försök med uppgiftsväxling i vår verksamhet. Den andra satsningen är en höjning av studielönen från 16 000 till 20 000 i månaden. Detta gör vi för att fler ska ta steget till vidareutbildning eller specialisering vilket ger medarbetarna trygghet och delaktighet. Utbildningstjänsten ger tid och kunskap för en uppgiftsväxling i arbetslaget.

Det här är beslut och förutsättningar som vi menar ska säkra en del av det som krävs för att Norrbottens läns landsting långsiktigt ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Men vi vet att det kommer att krävas mer för att utveckla arbetslaget och ta till vara alla goda krafter. Vi måste i samverkan med kommunerna fortsätta utveckla nya samverkansmodeller och gemensamma arbetssätt. Vi måste också tillsammans hitta lösningar för att hantera den nu pågående och för alla alltmer kännbara, stora generationsväxlingen. För en aktiv personalpolitik inom landstinget är så mycket mer än rekrytering för att täcka ”hål” och minska brister. Det handlar om arbetsplatsutbildningar och kompetensutveckling av alla personalgrupper.

Det handlar om att bygga för framtiden. Både en likvärdig vård och en hållbar utveckling i hela Norrbotten.