DEBATT

.

Läs även: Insändaren "Biogas ett av stegen till ett fossilfritt Piteå"

Artikelbild

Insändaren "Ett slag mot miljön och landsbygden"

Artikeln "Kommunen drar sig ur biogassatsningen"

Artikeln "Vi är besvikna"

.

Piteå Biogas AB har i flera år förtjänstfullt drivit idén om att bygga en anläggning i Infjärden för att göra biogas av gödsel. För att hitta avsättning för den fordonsgas som då produceras vände man sig till Piteå kommun för att bland annat undersöka förutsättningarna för att driva lokalbussarna på biogas.

.

En fördjupad studie visade att de totala investeringarna för en sådan anläggning skulle stanna på 91 miljoner kronor.

Med bidrag skulle den egna insatsen kunna reduceras till 60 miljoner kronor.

Anläggningen skulle vid full drift producera biogas med ett energiinnehåll som motsvarar cirka 1,2 miljoner liter diesel. Av denna mängd skulle biogas motsvarande cirka 270 000 liter diesel komma från rötslammet på Sandholmen.

Kommunens lokalbussar förbrukar cirka 250 000 liter diesel/år. Det betyder att endast 20 procent av den totala produktionen skulle förbrukas av bussarna.

Piteå kommun har cirka 225 personbilar och mindre lastbilar som också skulle kunna ställas om till biogas. De förbrukar i snitt cirka 1000 liter bränsle per år och bil så även om alla de bilarna skulle ställas om till biogas så förbrukas fortfarande bara cirka 40 procent av produktionen.

Det finns cirka 70 taxibilar i Piteå som tillsammans förbrukar cirka 500 000 liter diesel. Om alla dessa ställs om till biogas når man alltså fortfarande bara drygt 80 procent av vad som produceras.

.

Den fördjupade studien visade också att för att nå ett 0-resultat måste man hitta avsättning för 85 procent av produktionen.

Om anläggningen byggs och enbart bussarna förbrukar biogasen så går verksamheten med 6 miljoner kronor i förlust årligen.

Omställningen av kommunens leasingbilar skulle ta upp till sex år eftersom de ligger på löpande leasingkontrakt.

På samma sätt skulle det ta flera år att ställa om taxiflottan.

.

Baserat på dessa fakta har vi gjort bedömningen att biogassatsningen enligt den föreslagna modellen skulle under många år bli en förlustaffär som skulle kräva att vi skjuter till skattemedel i en omfattning som vi inte är beredda att göra.

.

Vi verkar för ett fossilfritt samhälle men omställningen ska ske på ett sätt så att vi tar ansvar även för ekonomin. Vi vill därför göra en omstart av biogassatsningen.

Vi, (S, V och MP) har uttalat en ambition att tillsammans med Region Norrbotten (NLL) ska vi satsa 15 miljoner kronor under fem år i utveckling av de gröna näringarna.

.

Resurserna ska användas för att stärka konkurrenskraften, stärka innovationsklimatet, utveckla integrationsinsatser och stärka folkhälsoarbetet. Vi vill rikta en del av denna satsning mot att tillsammans hitta modellen för hur vi ska satsa på biogas i Piteå så att den är hållbar även ur ett ekonomiskt perspektiv.