DEBATT Mobbning är ett kärt och återkommande debattämne i media som skärptes efter Lars Perssons självmord 2010. Socialarbetaren som mobbades ihjäl av fem chefer i Krokom. Två fälldes i tingsrätten för vållande till annans död men friades i hovrätten. HD avstod från en prejudicerande dom.

Den debatten handlar om 200–300 vuxen- och 50 barnsjälvmord varje år orsakade av mobbning. Om växande sjukskrivningstal kopplade till psykosocial ohälsa det vill säga mobbning. Kvinnor i vård, skola och omsorg drabbas hårdast.

Fack och regering skyller på ökad arbetsbelastning och undermålig lagstiftning. Arbetsmiljölagen (AML) anses oanvändbar i enskilda fall. Arbetsmiljöverket har aldrig har hittat ett enda fall av mobbning. Trots verkets egen beräkning om att 9 procent av alla anställda drabbas.

Man menar att lagar måste skärpas. Trots att den orangea tvingande föreskriften mot kränkande särbehandling (AFS 1993:17) i 22 år har tillfört arbetsmiljölagen ett skarpladdat verktyg. Ett som AMV och andra myndigheter aldrig har använt för att skydda mobboffren. I stället används den som handbok i tillåten mobbning.

Vad krävs egentligen för att fack tillsammans med regering och underställda myndigheter skall kunna vända utvecklingen? Så att chefer slutar att trotsa Kommunallagens förbud (6 kap 34 §) mot att på delegation rikta myndighetsmakt mot enskild.

Utan politiskt protokollförda beslut möjliga att prövas mot lag i domstol. När mobbningen inte ger resultat och offret vägrar egen uppsägning, långtidssjukskrivning eller självmord används en till metod: Framprovocerat avtal om egen uppsägning. Mot betalning och hot om avsked.

Avtal maskeras och motiveras med 39 § i Lagen om anställningsskydd. Som endast får användas efter i domstol avgjord tvist, aldrig före.

Politiker, myndighetschefer och fack sitter helst tysta, eller så ormar man sig runt frågor om mål och syfte; att moral och resultat på arbetsplatserna kräver dylika metoder. Vilka tjänar då på socialt accepterad mobbning och att uppsägning på falsk grund och utköp under hot om avsked används systematiskt? Chefer i behov av verktyg för diktatoriskt ledarskap.

Därför rekryteras många mobboffer bland de mest yrkesskickliga och resursstarka. Bland visselblåsare som använder sitt meddelarskydd för att påtala missförhållanden, korruption med mera. Till trots mot de grund-, arbetsmiljö- och förvaltningslagar som tillsammans med LAS och Brottsbalk till synes erbjuder fullt skydd för de offentligt anställda som använder sin urarva rätt att påtala fel och säga sin mening.

Mobbning används som täckmantel för olaga hot, maktmissbruk, nepotism och korruption; och som vapen mot allas medborgerliga plikt att anmäla brott.

De två cheferna i Krokom fick sina straff; friades av Hovrätten; mobbades sedan själva av kommunen; köptes till sist olagligt ut för skattebetalarnas pengar.

Samma sker ständigt och överallt i landet.