Snart är det dags för Fastighetsägarna MittNord att tillsammans med Hyresgästföreningen förhandla om 2016 års hyresnivå för drygt 7 200 lägenheter i Norrbotten. Vi hoppas på konstruktiva samtal och ett resultat som gör att våra medlemmar kan fortsätta att satsa på och utveckla hyresbostaden. Hyresgästföreningen anger en rad makroekonomiska faktorer som gör att hyrorna borde förbli på 2015 års nivå. Vi vill påstå att en hel del andra argument talar för en måttlig och välmotiverad justering av hyrorna uppåt.

Sverige har i dag över lag ett välskött bostadsbestånd som omfattar allt från 1800-talsfastigheter till nyproducerade större flerfamiljshus. Hyresvärdarna i såväl det privatägda beståndet som i kommunernas bostadsbolag, strävar alla efter att löpande underhålla och renovera sina fastigheter. Detta går helt i linje med de övergripande målen som riksdag och regering sedan decennier tillbaka satt upp om att alla svenskar oavsett socioekonomisk hemvist ska erbjudas hög boendestandard. Alltså är det viktigt för alla, inte minst ur social synpunkt, att fastighetsbeståndet fortsätter att vara välskött.

God förvaltningskvalitet bidrar till ökat värde av att bruka lägenheten. För att kunna hålla en god kvalitet måste hyresvärden tillhandahålla service åt hyresgästerna. Det är många som tillhandahåller service. Förvaltare, fastighetsskötare, hyresadministratörer, ekonomer, med flera. Till det kommer alla företag som anlitas för underhåll av lägenheterna, reparation av tvättmaskiner, installation av ny spis och ny kyl, med flera.

Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning står för i genomsnitt en tredjedel av boendekostnaden i flerfamiljshus. Skatter och avgifter tar sin del. Alla tjänster och nyttigheter kostar och det är hyran som ska betala detta.

Varje år har vi sett löneökningar och varje år har priset för olika tjänster och nyttigheter ökat. Även om vi har en historiskt ovanlig ekonomisk situation i Sverige och omvärlden kommer lönerna att öka även 2016. Genom att med måtta justera hyresnivåerna 2016 kommer fastighetsägare att kunna fortsätta att erbjuda hyresgästerna god förvaltningskvalité och service, med andra ord ett högt bruksvärde. Om hyresvärdar anser att resultaten i de årliga förhandlingarna över tid inte skapar förutsättningar att investera i sina fastigheter samt bibehålla förvaltningskvalitén, kommer intresset för att äga och förvalta hyresbostäder att avta. Då förstärks den redan rådande bristsituationen vilket främst drabbar outsiders - personer som i dag står utanför bostadsmarknaden.

Vår genomsnittliga medlem äger ett par fastigheter med sammanlagt 20-30 lägenheter, vilket ska jämföras med de kommunägda bolagen runt om i Norrbotten som förvaltar mellan 600 till 7 000 lägenheter. Flertalet av våra medlemmar kan inte använda sig av några stordriftsfördelar. Det är bakgrunden till att vi årligen, på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt vill justera hyresnivåerna.