Men nu höjs röster från flera håll att den genetiskt viktiga varghanen ska skjutas och flera har ansökt om skyddsjakt.

Man hänför att vargen ”varit ett orosmoment och sänker deras livskvalitet för att de inte kan släppa sina hundar”. I en annan ansökan uttrycker de att det bara finns två alternativ för denna varg: Skjutas eller flyttas.

Vi kan inte skjuta bort vargar för att de i vissas ögon är ett ”problem”, för det löser inga så kallade problem. Det kommer självklart nya vargar.

Vi måste förhålla oss till att vi ska ha en gynnsam bevarande status på vår vargstam, därför är dessa invandrare viktiga. Vi tycker inte att dessa skyddsjaktsansökningar ska beviljas, då det inte anförts hållbara argument för att ta bort denna viktiga varghane.

Länsstyrelserna i renskötselområdena har generöst beviljat en stor del av inkomna begäran om skyddsjakt på våra rovdjur från olika samebyar. Länsstyrelserna måste se till helheten av den totala summan av beviljade skyddsjakter i hela landet, för att vi även framöver ska ha en gynnsam bevarandestatus på våra rovdjur.

Det har talats om så kallade ”gröna korridorer” längs Norrlandskusten för att underlätta för våra invandrande vargar. Vargarna ges då en möjlighet att följa en sådan korridor i landskapet som består av skog och naturområden.

Vår inavlade vargstam skulle gynnas om de lättare kunde ta sig söderut, för att ges en chans att fylla på genpoolen. Det skulle gynna den skandinaviska vargstammen, då både Norge och Sveriges vargar är inavlade enligt nya forskningsrapporter.

Den finsk-ryska vargen i Arvidsjaur bär på genetiskt viktiga gener och Norrbottens länsstyrelse måste göra sitt yttersta för att i skift skydda denna viktiga varghane mot illegal jakt och samtidigt föra samtal med Naturvårdsverket.

Norrbottens länsstyrelse har uttalat sig om att det inte är aktuellt att flytta vargen. Men det vore önskvärt att ta det i beaktande om det lutar åt att länsstyrelse vill bevilja skyddsjakt.

De välkända invandrande vargarna som kallas för Tivedenvargarna var en mycket lyckad flytt 2013 från norra Sverige av ett vargpar med ett finskt-ryskt påbrå.

Detta kan göras igen, men viljan måste finnas hos beslutande myndigheter att hålla denna nu aktuelle varghane vid liv.