Över 500 000 personer har en neurologisk diagnos. För det flesta är rehabilitering och vuxenhabilitering nödvändigt för att kunna arbeta, ta hand om familjen samt delta i samhället. I Neuroförbundet senaste Neurorapport om rehabilitering ser vi att resurserna inom rehabiliteringen minskar och att allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Något som sker samtidigt som fler upplever att de inte får tillräcklig information om rehabilitering, från cirka hälften år 2006 till en tredjedel i år. Ökning med 20 procent. Utvecklingen är tydligt, fler personer med neurologisk diagnos ska hantera rehabilitering på egen hand. Här i Norrbotten landsting får endast 22 % professionell hjälp av fysioterapeut. Det är inte acceptabelt.

Tillsammans måste vi nu vända utvecklingen. I Neuroförbundets Neurorapporten finns förslag på förbättrad rehabilitering. Norrbotten landsting kan börja arbeta aktivt för att alla som har behov av rehabilitering får en individuell rehabiliteringsplan. Att öka siffran i Norrbotten landsting från 21 till 100 procent. Även regeringen måste bidra till att vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsministern, Gabriel Wikström, måste tillsätta en rehabiliteringsutredning. För ingen ska behöva uppleva följande, ”min vårdcentralsdoktor tycker att jag har alla krav som ställs, sökt två gånger och fått svar att det inte finns ekonomiska resurser för mitt behov”.