DEBATT Lika länge som socialdemokratin drömt om storskaliga centralistiska lösningar har vi liberaler kämpat för motsatsen. När nu sossarna i regeringsställning åter igen gör ett försök till att klumpa ihop oss norrlänningar i en storregion vill vi bara påminna om att detta inte är första gången. Detta är en dröm de haft länge men det är fortfarande bara en dröm. Det finns inget som tyder att en svag minoritetsregering vars främsta merit hitintills är att de lyckats regera på en alliansbudget skulle få stöd för en storregionreform i Riksdagen.

Vi liberaler ser ett behov av att avskaffa grunden till de problem och orättvisor vi ser i svensk sjukvård; Landstingen! Med tre olika nivåer som har rätt till, och till max utnyttjar, att ta ut skatt på arbete har vi hamnat i ett läge där många innevånare i mindre norrlandskommuner idag har 19 % högre beskattning på arbete än i våra lågskattekommuner runt storstäderna. Om denna högre beskattning hade gett oss förutsättningar för ett likvärdigt sjukvårdsutbud hade vi kunnat diskutera om det vore rimligt men när våra innevånare möter läkarlösa hälsocentraler och landets längsta vårdköer så är det inte acceptabelt. När den dagliga verksamheten går på knäna kan det kännas skönt att fly iväg i drömmar om att en sammanslagning av fyra fattiga landsting i en region med landets högsta skattetryck skulle lösa alla problem men det har ingenting med verkligheten att göra. Det är landstingen som sjukvårdshuvudmän som ska bort. Det är dags för en statligt finansierad och statligt styrd sjukhusvård i kombination med ett nationellt vårdvalssystem på kommunal nivå som garanterar en mångfald av utförare och en rättvis sjukvård i hela landet.

Bildandet av Region Norrbotten kan stärka länet konkurrenskraft. Det är inte helt optimalt att det regionala utvecklingsarbetet i länet ska styras av regeringen i Stockholm via deras tjänstemän på länsstyrelsen. Det är rimligt och önskvärt att landstinget i Norrbotten, så länge det nu finns kvar, ska få en organisation som tydligt skiljer på sitt huvuduppdrag som sjukvårdshuvudman från övriga verksamheter. Vi liberaler tar utvecklingsfrågorna för vårt län på största allvar men glömmer aldrig att landstingets största och viktigaste uppdrag är en väl fungerande hälso- och sjukvård i hela länet!