Klimatavtalet i Paris är en väckarklocka för världens alla länder. Nu är det dags att gå från ord till handling och snabbt ersätta fossila råvaror med förnybara alternativ.

Råvaror som inte reproduceras i naturen skadar klimatet och kommer förr eller senare ta slut. Vi lever på en ändlig planet.

Här fyller ett aktivt svenskt skogsbruk en viktig roll eftersom förnybara produkter från skogsråvara nu blir Sveriges globala bidrag i att dämpa klimatförändringen. Men lösningen består inte i att elda upp skogen istället för oljan. Samhället behöver lyfta blicken och inse att det inte bara är energin som skall ersättas.

För att leva i framtiden behöver mänskligheten tre saker; mat, energi och råvaror att tillverka grejer av.

Skogen gör sig bäst i just det där med att göra grejer. Träd ska primärt användas till att substituera sådana saker som idag görs av olja, stål och betong. De flesta vet att skog är det mest klimatsmarta byggmaterialet, men skog kan dessutom via förädling i bioraffinaderier ersätta allt vi idag gör av olja, som till exempel kläder eller färger.

Se därför skog inte enbart som ett sätt att lösa framtida energibehov. Det finurliga med produkter skapade från skogsråvara är att när de inte längre behövs eller gått sönder, då kan de omformas till energi.

Det finns dock krafter inom EU som vill lagstifta om i vilken ordning skogens produkter ska användas, den så kallad kaskadprincipen. Detta är helt fel väg att gå, vi måste nämligen vara öppen för att skogens produkter på olika ställen används till olika saker och att det dessutom varierar över tid.

Lösningen går inte via lagstiftning utan genom handlingsfrihet, behov och innovation.

I framtiden kan vi vara säkra på att vi kommer att få se helt nya produkter från skogen. Grejor och klimatsmarta produkter som vi idag inte ens visste att vi efterfrågade.

Lagstiftning om kaskadprincipen skulle därför kunna sätta käppar i hjulen för en övergång till en bioekonomi. Grunden för ett hållbart samhällsbyggande med bioekonomi är att ersätta fossila råvaror med förnybara alternativ. Här har skogen en nyckelroll.

Den växande skogen kan genom fotosyntesen binda all den koldioxid vi släpper ut i Sverige. Genom att exportera varor från skogen som ersätter fossila produkter i andra länder, får vi inte enbart exportintäkter till landet. Vi kan även påverka andra länders klimatarbete, som inte har samma tillgång på skog, på ett positivt sätt. Vi kan helt enkelt exportera klimatnytta.

Samtidigt behöver skogsbruket bli bättre på att tala om för allmänheten om alla insatser som görs i skogen för att bejaka skogens alla värden.

De insatser som görs inom den gemensamma dialogen för god miljöhänsyn lyfter till exempel fram skogens rekreationsvärden på helt nya sätt.

Stora insatser görs för att utveckla miljöhänsynen och beakta skogens kulturmiljövärden.

Skogsbruket behöver även bli bättre på att sprida kunskap om skogens klimatnytta och verka för ett mer variationsrikt skogsbruk. Vi på Norra kommer att göra det genom att utveckla helt nya kunskapstjänster och tydligare beakta och lyfta fram skogens olika ekosystemtjänster.

Nu när vi i Sverige har en möjlighet att ta täten i kampen om klimatet gäller det att skapa en bioekonomi som inte går direkt från skog till energi, utan från skog – till produkt – och i slutändan till energi. Klarar vi det så kommer inte bara klimatet att må bra, vi kommer även att få ett blomstrande ekonomiskt klimat i Sverige.

Det som krävs är förutsättningar för ett konkurrenskraftigt skogsbruk med långsiktiga politiska spelregler.

På så sätt ges skogsägare möjlighet att även i framtiden investera i god skogsvård, klimatnytta och miljöhänsyn till nytta för hela samhället.