DEBATT Sverige behöver flygtrafiken för att skapa jobb och tillväxt i hela landet. Regeringen har därför tagit fram Sveriges första flygstrategi för en god tillgänglighet i hela landet, och en trafik som är hållbar för såväl människan som miljön.

Vi vill slå vakt om god tillgänglighet genom regionala flygplatser. Sveriges flygplatser delas i huvudsak in i två kategorier. Dels statligt ägda och dels så kallade regionala flygplatser som till största del ägs av kommuner och regioner, bland annat Arvidsjaur, Pajala och Gällivares flygplatser. Staten ger idag på olika sätt stöd till regionala flygplatser, men trots detta är det mer regel än undantag att dessa går med ekonomisk förlust. Till detta ska läggas EU:s statsstödsregler som skapat stor osäkerhet för många flygplatser under senare år. Vi vill tydliggöra statens ansvar så att vi kan få långsiktigt hållbara förutsättningar för landets flygplatser samtidigt som ökade möjligheter till effektiviseringar och användande av ny teknik införs.

Klimatomställningen kommer inte av sig själv. Sverige ska vara pådrivande för internationella effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Regeringen satsar dessutom stort på att nyindustrialisera Sverige och på att ställa om hela transportsektorn till att bli fossiloberoende. Genom att driva en aktiv innovationspolitik kan vi ta fram modern flygteknik och bränsle som gör det möjligt att minska flygets klimatpåverkan samtidigt som det skapar nya jobb i Sverige.

Artikelbild

| TILLGÄNGLIGHET. Flyget är en del av samhällsbygget där investeringar i en hållbar flygtrafik gynnar både tillväxten och vår möjlighet att ställa om till ett mer hållbart samhälle".

Under lång tid har arbetsvillkoren inom flygbranschen försämrats. Anställda får en allt tuffare arbetsmiljö som i förlängningen även kan riskera flygsäkerheten. Den utvecklingen måste vändas och flygstrategin fastslår att vi tillsammans med andra aktörer i Norden, aktivt ska arbeta för att arbetstagare, oavsett vilket land de kommer ifrån, ska ha rättvisa löner och en bra arbetsmiljö. Det är ett led i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Med flygstrategin tar regeringen ansvar för framtiden, från flygplatser till flygbolag och inte minst resenärer. Flyget är en del av samhällsbygget där investeringar i en hållbar flygtrafik gynnar både tillväxten och vår möjlighet att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Leif Pettersson (S)

riksdagsledamot i Trafikutskottet

Rikard Larsson (S)

riksdagsledamot i Trafikutskottet