Värst drabbade är kvinnorna i Jämtland. 56 procent av dem upplever besvär. I länet har 49 procent besvär och kvinnorna står för 51 procent och männen för 47 procent.

Siffrorna kommer från Folkhälsomyndigheten.

– Man räknar med att 80 procent av befolkningen någon gång under sin livstid får problem med ländryggen. Det är ett stort folkhälsoproblem, säger Anneli Peolsson, sjukgymnast och professor vid Linköpings universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Kvinnor är värre drabbade än män. I alla län är det en högre andel kvinnor som säger sig ha av ryggsmärtor, ryggvärk eller ischias. Störst är skillnaden i Västerbotten, där 53 procent av kvinnorna uppger ryggvärk, men bara 39 procent av männen. Minst ont i ryggen har männen i Stockholm.

– Många har så kallade ospecifika besvär där ingen riktig diagnos fås. Sjukgymnasten kan dock ofta hitta nedsatt rörlighet i lederna och för strama och svaga muskler, och för många hjälper träning, säger Anneli Peolsson.

Rikssnittet för 2016 var 46 procent. Tittar man på tidsperioden 2013-2016 var snittet 44 procent.

– Ett stort bekymmer är inaktivitet. Många sitter stilla vid datorn hela dagarna. En del tar bilen hem och fortsätter att sitta hemma. Det är bra med vardagsmotion för den som har möjlighet att cykla eller promenera, annars gäller det att försöka vara aktiv på fritiden. Det gör väldigt stor nytta med bara promenader, säger Anneli Peolsson.