– Vi arbetar med att ta fram ett anti-UAS-system för polismyndigheten, men i övrigt kan jag inte gå in på några detaljer, säger Johan Hasselmark, chef för brottsbekämpningsgruppen vid polisens nationella operativa avdelning (Noa), till Göteborgs-Posten.

Det finns flera exempel på att drönare använts i kriminella sammanhang. Drönare ska också ha stört militärövningar i Sverige.

– Eftersom drönarna ökar i samhället och det finns olika intressen, allt från hobbyverksamhet till att främmande makter vill använda det och reka i andra länder, så måste vi också titta på möjligheterna att hantera det, säger Hasselmark till GP.

I andra länder finns redan system med ”jaktdrönare” som kan fånga in eller tvinga ner obemannade farkoster eller störa ut elektronik. I Nederländerna pågår också försök med dresserade örnar som ska kunna slå till mot drönare.

Förra året startade ett treårigt EU-projekt för att ta fram strategier mot användning av drönare i både kriminell verksamhet och terrorattacker. Sverige har genom Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ansökt om att vara med i projektet. (TT)