JÄVRE Räddningstjänsten ryckte sent på torsdagskvällen efter att ha fått larm om att en singelolycka inträffat på E4 strax norr om Jävre. SOS Alarm fick larmet vid klockan 22.30 och olyckan uppgavs ha inträffat på ett vägavsnitt med mitträcke. Det visade sig emellertid att det rörde sig om en parkerad bil som en förbipasserande bilist uppfattat som ett olycksekipage. Räddningstjänsten kunde därmed återvända till stationen utan att behöva ingripa.