Sedan regeringen beslutade att slopa id-kontrollerna har polisen fått en ökad belastning vid gränserna. Påbudet från regeringen är att de kvarvarande gränskontrollerna ska vara nära nog hundraprocentiga det halvår som återstår.

Därför beslutade polisens nationella ledningsgrupp på torsdagen att stärka förmågan att genomföra gränskontroller, främst vid Öresundsbron och Helsingborgs hamn.

Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid polisens nationella operativa avdelning, vet inte när regeringens mål kan vara uppfyllt.

Vi går in i en semesterperiod nu. Det är jättesvårt att säga när det här kommer att märkas. Vår målsättning är att ha folk på plats så snart som möjligt, säger han till TT.

Alltid poliser med

Rekryteringen av de civila passkontrollanterna kommer att ske successivt.

Vi söker kompetenta människor, gärna med bred språklig och kulturell kompetens. Det finns också en del formella utbildningskrav samt oförvitlighet och så.

TT: Vad går förlorat när inte poliser utför det här jobbet?

Det är en svår fråga. En som är polisutbildad har mer befogenhet att använda våld och tvång om det behövs. Men vi använder civila passkontrollanter som ett komplement till polisutbildad personal, de arbetar alltid tillsammans, svarar Patrik Engström.

Hinner inte med

Just bristen på personal gör att polisen tills vidare inte mäktar med de gränskontroller som skulle ske ombord på tågen över Öresundsbron medan de rullar in i Sverige.

Det här är en fråga som lever, men i nuläget finns det inte personalresurser för en ny typ av gränskontroller, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid polisen, till Sydsvenskan.

För en vecka sedan upphörde kraven på trafikbolagen att kontrollera id för tåg-, buss- och färjeresenärerna över Öresund. Enligt regeringen behövs dessa inte längre för att ha ordning och reda i asylmottagandet.