I sin dom konstaterar tingsrätten att straffvärdet för en vuxen hade motsvarat två månaders fängelse, men att det i det här fallet – på grund av den åtalades ringa ålder – inte är aktullt.

16-åringen döms istället till 35 timmars ungdomstjänst samt att solidariskt med sin mor betala skadestånd på totalt 12 799 kronor för sanering.

Drabbade fastighetsägare hade yrkat skadestånd med totalt 16 000 kronor, men några av motiven ska ha klottrats av en annan person så domstolen skriver ner skadeståndet något.

Ynglingen har klottrat två gånger på parkeringshuset Stadsberget och på Solanderskolan, samt på ett av Pitebos hus och Björklunda sport- och simhall.