Det var en händelse där flera patienter på avdelningen upplevdes vara drogpåverkade som delvis ligger till grund för överläkarens beslut om inskränkningar i rätten att använda "elektroniska kommunikationstjänster" som det kallas, det vill säga datororer, mobiltelefoner med mera.

Provtagning gav inget utslag, men personalen konstaterade att något hade patienterna fått i sig, något som man misstänkte att den aktuelle mannen tagit in.

Mannen, som är i 30-årsåldern, hade dessutom tagit återfall i drogmissbruk i samband med permissioner, varför överläkaren nu fattade beslut om att neka honom det och beslagta mobil och dator.

Han överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu ger honom delvis rätt. Om flera patienter på avdelningen var påverkade finns det inget som bevisar att just han tagit in drogerna, menar domstolen och upphäver beslutet om indragen elektronik.

När det däremot gäller permissionerna finner domstolen det beslutet riktigt med tanke på återfallen.