– Att tre av tio svenskar generellt sett inte litar på fastighetsmäklare visar på att vi i branschen måste anstränga oss ännu mer för att bygga upp såväl köpares som säljares förtroende för oss, säger Catharina Bernstein, vd på Bukowskis Real Estate.

Undersökningen, beställd av Bukowskis Real Estate, visar att 28 procent av svenskarna inte tycker att man som säljare eller köpare av en bostad generellt sett kan lita på fastighetsmäklare. 66 procent tycker att man kan lita på mäklare, medan sex procent är tveksamma eller inte vet.

– Att hjälpa människor med livsavgörande bostadsaffärer är ett förtroende som vi måste hantera ansvarsfullt. God mäklaretik är att värna om både säljare och köpare så att samtliga parter ser mäklaren som en pålitlig rådgivare, säger Catharina Bernstein.

Artikelbild

| Storstadsproblem. Rikard Fahlman, mäklare på Svensk fastighetsförmedling i Piteå, tror att lågt mäklarförtroende i huvudsak är ett storstadsproblem.

Samtidigt som förtroendet är lågt visar nya siffror från Fastighetsmäklarinspektionen att såväl antalet anmälningar som disciplinpåföljder gentemot mäklare ökade under 2015 jämfört med året innan från 303 stycken år 2014 till 358 stycken under 2015. Även antalet disciplinpåföljder i form av erinringar, varningar och återkallade registreringar ökade från 83 stycken år 2014 till 104 stycken år 2015.

Den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld gäller priset i marknadsföringen följt av budgivningsprocessen, där priserna i många fall anses vara satta till lockpriser.

– Att anmälningarna och påföljderna har ökat mot mäklare beror i många fall sannolikt på att mäklarna har pressat sina arvodesnivåer och därför behöver förmedla allt fler hem för att få hög omsättning. Följderna blir att de då inte har tid att göra det lilla extra för kunden, utan i stället gör allt för att få till ett snabbt avslut på affären, säger Catharina Bernstein.

Richard Fahlman, fastighetsmäklare på Svensk fastighetsförmedling i Piteå, känner inte igen sig i att förtroendet för mäklare i Piteå skulle vara lågt, tvärtom.

– Jag tror att lågt förtroende för mäklare i mångt och mycket är ett storstadsproblem. Jag blir till och från upprörd över hur sjuk den här branschen kan vara. Men jag kan säga att skulle en mäklare i Piteå jobba som vissa gör i storstäderna så skulle han vara borta från marknaden på två veckor, säger han.

Vad säger du om att anmälningarna mot mäklare ökar?

– Som det jobbas ibland i storstäderna med lockpriser så förstår jag att det blir missnöje och anmälningar. I Piteå jobbar vi så att det pris som sätts på ett hus är ett pris som säljaren accepterar. Som bostadsmarknaden ser ut idag med stor efterfrågan och mindre utbud så blir det ju ofta budgivning eftersom många vill köpa, men det är ju inget man kan göra något åt. Finns det bara en köpare så säljs huset för det pris som satts.