Det kan handla om tak över huvudet för en skuldsatt barnfamilj, träningslägenhet för en person med missbruk eller psykiska problem. Dessa människor får inte eget kontrakt av hyresvärden av olika anledningar som till exempel skulder.

– Dessa personer står i kö hos Pitebo och samlar poäng precis som alla andra, det är ingen förtur, säger Greger Pettersson avdelningschef för stöd och omsorg.

De har kontakt med socialförvaltningen och när lägenhet är ordnad skriver kommunen ett andrahandskontrakt med personen.

Artikelbild

| Andrahand. "Minskningen av andrahandskontrakt beror på minskat antal ensamkommande flyktingbarn", säger Greger Pettersson, chef för stöd och omsorg.

– Vi ställer vissa krav, som regelbunden kontakt med oss. Om allt går som de ska och personen sköter sig så kan de efter något år få ta över kontraktet.

Hem och Hyra har sammanställt kommunernas svar på årets bostadsmarknadsenkät från Boverket och där framkommer att antalet kommunala andrahandskontrakt minskade i Piteå med 179 stycken 2016 och 2017.

– Den höga siffran beror på de ensamkommande flyktingbarnen. Vi behöver inte lika många andrahandskontrakt längre, säger Pettersson.

Under förra året avhystes fyra personer som hade de sociala andrahandskontraktet medan sju personer skött sig och fick ta över kontraktet.

– Vi kan se att möjligheten att få en bostad leder till en väg tillbaka.

Fortfarande är ungefär 50 personer i Piteå bostadslösa. Det är människor som är aktiva missbrukare och till dessa erbjuds inte kontrakten.

– Det ligger på en stadig nivå.

Numera finns inget boende för aktiva missbrukare. Hotell Ankaret lades ner, liksom barackerna i Öjebyn.

– De fungerade bra de första åren men i slutet var det hemskt där, en soptipp.