I regeringens vårbudget utmålas landets pensionärer som vinnare. Enligt förslaget sänks deras skatt med som mest 200 kronor i månaden.

– Det kan förbättra pensionärernas villkor och är ett steg i rätt riktning. Men det är inte tillräckligt, säger Ulf Serrander, ordförande för Piteå PRO med 900 medlemmar.

– Det krävs mer för att vi ska komma i nivå med vanliga löntagare, säger Serrander.

Artikelbild

| INTE TILLRÄCKLIG. "Sänkningen av pensionärsskatten är inte tillräckligt men ett steg åt rätt håll", säger Ulf Serrander, ordförande för PRO Piteå.

Han säger att Piteåföreningen och PRO-distriktet aktivt har arbetat med frågan.

– Vid PRO-distriktets årsmöte för ett par veckor sedan gjorde vi ett uttalande förmedlat till vår PRO-representant i riksdagen, säger Ulf Serrander.

Annie Persson, ordförande för Pitholm-Strömnäs PRO med 100 medlemmar, välkomnar beskedet.

– Jag har aldrig förstått varför den förra regeringen införde skillnad mellan löntagares och pensionärers skatt, säger Persson.

Artikelbild

| RÄTT STEG "Förslaget i vårbudgeten är ett steg i rätt riktning", säger Annie Persson, ordförande för Pitholm-Strömnäs PRO-förening.

Hon tvekar inte kring att regeringen gör allvar av förslaget.

– Den kommer att genomföra skattesänkningen.

Artikelbild

| FIENTLIG. "Regeringens vårbudget är norrlandsfientlig", säger Företagarnas regionchef Torbjörn Halvardsson.(Arkivbild)

Landets förlossningsvård får 500 miljoner kronor. Av det får Norrbotten 12,5 miljoner kronor. Barn och ungdomspsykatrin i riket får 100 miljoner varav 2,5 miljon går till länet.

Region Norrbotten får också ta del av regeringens välfärdsmiljard. Det ger regionen 61,9 miljoner kronor.

Artikelbild

| SKA SÄNKAS. "Pengarna från välfärdsmiljarden ska användas till att sänka kostnaderna", säger regionrådet Maria Stenberg (S). (Arkivbild).

– De pengarna ska vi använda för att sänka kostnader. När det gäller pengarna till psykiatrin ska vi analysera hur de ska fördelas, säger regionrådet Maria Stenberg (S).

Företagarnas regionchef Torbjörn Halvardsson i Luleå sågar i stort den vårbudget han anser slår hårt mot Sveriges nordligaste län.

– De håller fast vid att förändra reglerna i fåmansföretag. Skatten ökar för de som gör egna uttag i företaget, säger Halvardsson

Han är också kritisk till att regeringen väljer att hänga kvar vid idéerna om flygskatt, och kilometerskatt på tunga fordon.

– Detta är en Norrlandsfientlig vårbudget. Regeringen väljer att beskatta avstånd. Det drabbar personer och företag, säger regionchefen.

Han anser att flygskatten skulle bli förödande för bland annat turistnäringen.

– Vi har alternativa transportslag upp till Sundsvall. Men till Norrbotten är det enbart flyg som gäller. Vi drabbas värst av en flygskatt. 80 kronor per biljett kanske inte låter så mycket men läggs det extra kostnader på flyget drabbar det resenäringen. Det gör att vi tappar i konkurrens med andra turistnäringar, säger Företagarnas regionchef.

0911-645 00