Kommunstyrelsen beslutade nyligen att satsa 350 000 kronor per år under tre år (2016, 2017 och 2018) totalt 1 050 000 kronor på satsningen Artic Game Lab.

– Det är ett utvecklingsprojekt där universitetet också är med. Vi tycker att Acusticum, vår del den kreativa näringen med musik, ljud och media, har en roll i det hela och att vi kan samverka inom detta, säger Peter Roslund (S), kommunalråd i Piteå kommun.

Skellefteå kommun har under flera år arbetat med att stärka sitt näringslivsarbete kopplat mot den dataspelsutbildning som finns vid Luleå Tekniska Universitet på Campus Skellefteå.

Skellefteå kommun föreslår nu att de tillsammmans med Piteå, Luleå och Bodens kommuner bildar ett gemensamt varumärke för att beskriva potentialen inom dataspelsbranchen inom norra Sverige. Det handlar om aktiviteter som marknadsföring och att att bygga upp ett regionalt spellab i Skellefteå.

Piteå kommun har i dagsläget ingen bransch inom dataspel, men däremot inom media och ljudproduktion. Det finns också kompetens i Luleå (Informations- och kommunikationsteknik) samt i Boden (datornätverk).