Vilken färg du är, förklarar nämligen vilken sorts person du är. Hur du är och hur du reagerar. Ska man lyckas i jobb och relationer, ja då gäller det att veta vilken personlighetsprofil man har – och vilken färg ens partner är till exempel.

– En eldröd person förstår förmodligen inte ens frågan om man undrar hur det känns i ett jobbprojekt, konstaterar Annika R Malmberg när hon tar sig tid att prata relationer, team-byggande och framgång med PT:s reporter, strax innan hon ska föreläsa om samma sak för Handelskammarens unga ledare.

En eldröd person är nämligen en drivande och resultatinriktad personlighet som fokuserar på mål och prioriteringar för att nå målen, inte på människor så mycket, medan en skogsgrön människa är en varm och vänlig, omtänksam person som sätter andra människor före sina egna behov.

Artikelbild

| Tre böcker. Med vitt skilda utgångspunkter fast inom samma område, har Annika R Malmberg skrivit tre böcker.

Och i en jobbsituation, kan en grön person mycket väl vilja veta hur du mår, hur det känns, han eller hon vill helt enkelt att du ska må bra.

Men en sådan fråga kan göra en röd människa aggressiv. "Vad är det för svammel? Ska vi inte lösa det här problemet nu, kanske?", typ.

I samma grupp kan en blå, analytisk, människa snöa in på detaljer och regler, och på så sätt driva andra personligheter nästintill till vansinne – varpå den solgula, som också tycker om människor men mer som publik, kanske försöker vända fokus mot sig själv och på så sätt avleda en annalkande konflikt...

Och som arbetsledare, är det din uppgift att få alla de här olika människorna att ge sitt bästa och att fungera tillsammans i gruppen.

Artikelbild

| Färgen avgör. Är du en röd person? Eller en rödgul? Då kanske du har svårt att förstå hur en grön människa fungerar.

– För alla personligheterna behövs, alla kan bidra på sitt sätt, och är man medveten om människors olika personlighet och kan nyttja det så blir det bra.

Annika R Malmberg berättar om kurser hon haft där de extroverta röd-gula personerna tagit plats, pratat mycket och haft många idéer och lösningar på problemen medan de blå-gröna introverta knappt sagt någonting alls.

Artikelbild

| Relationer. "Du borde föreläsa om parrelationer", tyckte någon men inte Annika R Malmberg. "Men jag kan väl skriva en bok om det, kanske." Och det gjorde hon.

– När man sedan återkopplar till dem, kan de mycket väl tycka och tänka en massa saker men har inte sagt något helt enkelt för att ingen specifikt frågat dem.

Hon är föreläsare på heltid, framgångsexpert och vd för sitt eget utbildningsföretag. Hennes teser handlar mest om framgångsrikt arbete, men kan lika väl överföras till personliga relationer.

Artikelbild

| Framgångsexpert. Annika R Malmberg vet allt om hur du får ditt team att fungera - eller din relation.

Ett tips inför julen är då att tala om vem du är och vad du behöver. Stå inte helt slut och slava i köket utan att säga något till din partner, kort sagt.