Det blev ingen planskild korsning till Rosvik när E4 byggdes om för några år sedan. De två avfarter som finns i dag upplevs som otrygga. Detsamma gäller avsaknaden av en gång- och cykelväg och olyckor inträffar, den senaste i närheten av den södra infarten. Med anledning av den rådande trafiksituationen bjöd Piteå Norra S-förening in till samrådsmöte i Rosvik. Representanter för Trafikverket och kommunen fanns på plats tillsammans med ett 20-tal boende i området.

Anders Berg, ordförande S-föreningen, började med att hälsa välkommen, följt av att Melker Lundmark på Trafikverket gick igenom olika lösningar för en gång- och cykelväg mellan Rosvik och Norrfjärden, alternativt Öjebyn.

Han konstaterade att en fullt utrustad g/c-väg kostar i princip lika mycket som en bilväg och att notan för det skulle hamna på mellan 239 och 249 miljoner kronor. Andra möjligheter som presenterades var en väg genom skogen till Kopparnäs och därifrån ett nyttjande av gamla Rikstretton till Öjebyn. Detta skulle vara ett betydligt billigare alternativ, men i notan för det var en inlösen av Rikstretton inte inräknad.

Artikelbild

| En eller två. Urban Vesterberg på Trafikverket, talade bland annat om kostnader för en eller två planskilda korsningar i Rosvik.

Här gjordes spridda uttalanden bland besökarna om avundsjuka på cykelmöjligheterna mellan Umeå och Sävar men även på g/c-vägen i Antnäs/Ersnäs.

Efter diskussionen om cykelmöjligheter gick man över till att prata om trafikplatsen. Urban Vesterberg på Trafikverket visade på olyckor som inträffat i området. Här var besökarna inte överens med Trafikverket och någon menade att antalet olyckor var betydligt fler än vad som presenterades och krav ställdes på planskild korsning.

– Att bygga en planskild korsning kostar omkring 60 miljoner kronor och beslutar man sig för en sådan så är den ändå mellan fem och tio år bort i tiden, sade Urban Vesterberg.

Lars-Olof Pettersson menade att vänta 5 till 10 år på en planskild korsning kändes länge och efterlyste påfartssträckor för att göra trafiksituationen säkrare tills vidare.

Artikelbild

| Samråd. Trafiksituationen på E4 i Rosvik diskuterades på måndagskvällen vid ett samrådsmöte.

Ett annat förslag från mötet var att sänka hastigheten vid den södra infarten till 70 kilometer i timmen och sätta upp en trafikkamera.

Hur en framtida lösning av trafiksituationen i Rosvik ska se ut är oklart men frågan är i allra högsta grad aktuell. Inom kort kommer ett möte att hållas mellan kommunen och Trafikverket där frågan ska diskuteras.