Under fredag förmiddag lämnade alltså kammaråklagare Jens Göransson in en kompletterande bevisuppgift till Hovrätten för Övre Norrland i Kalamarksärendet.

Enligt handlingar från hovrätten består de nya bevisen av åtta vittnesförhör, vilka anges som muntlig bevisning i handlingarna, samt tre andra förhör som kammaråklagaren åberopar genom uppläsning av tidigare tingsrätts- och hovrättsdomar.

Jens Göransson anser att förhören med fördel kan hållas per videolänk och att ett av vittnena kan höras via telefon.

Vittnena består av personer som åklagaren anser haft kännedom om Kaj Linnas och andra tidigare misstänkta gärningsmäns förehavanden vid tillfället för

Kalamarksdådet. Några av vittnena är personer som befunnit sig i närheten av Kalamark i samband med rånmordet som ska höras om deras iakttagelser från platsen. Förutom de muntliga förhören åberopar kammaråklagare Jens Göransson tio punkter som består av skriftlig bevisning. Den kanske mest uppseendeväckande skriftliga bevisningen är jämförelser av mobiltelefoner mellan Kalamark och Långared – orten där ett dubbelmord begicks som påminner om dådet i Kalamark.

Personer med insyn i utredningarna tror att båda dåden har begåtts av samma gärningsmän. Långaredsmördaren är dömd och sitter bakom lås och bom.

I den skriftliga bevisningen finns också ett PM som rör Kaj Linnas skostorlek samt ett sakkunnigutlåtande, telefonanalyser, uppgifter om körsträckor, sändningstider för tv-program och fotokopior på säckar.

Åklagaren vill också använda protokoll över den rekonstruktion som gjordes i Kalamark 2010.

Som övrig bevisning listar Göransson tre samtal från hemlig telefonavlyssning med personer som varit involverade i Kalamarksutredningen. Dessutom vill åklagaren spela upp ett 45 minuter långt telefonsamtal med delvis samma personer.

Jens Göransson vill också att den tio minuter långa filmen från rekonstruktionen i Kalamark ska spelas upp under rättegången.

De kompletterande förundersökningsprotokollen kommer att lämnas in på måndag inför den huvudförhandling som påbörjas i Kalamarksärendet på tisdag den 16 maj. Innan dess vill kammaråklagare Jens Göransson inte kommentera det han anser vara ny bevisning.

PT kommer att finnas på plats i Umeå och direktrapportera från rättegången.