Det nya direktivets fokus är att skydda barn på internet. Just nu har de stora företagen på området, som exempelvis Facebook och Instagram, egna åldersgränser på 13 år. Förordningen man tagit på EU-nivå säger att det ska vara en 16-årsgräns med möjlighet att gå ner till 13 år. De som inte uppfyller åldern måste ha en förälders tillåtelse för att skapa sitt konto på sociala medier. Hur det hela kommer att efterföljas är mindre klart.

LÄS OCKSÅ: Sociala medier ska få åldersgräns

Trots att många skolor börjat använda sig mer av internet i undervisningen ser inte Mona J-Marklund att direktivet kommer att påverka hennes elever i större utsträckning. På Christinaskolan använder man sig i huvudsak av böcker i undervisningen, även om datorer används till viss del. Mobiltelefoner får eleverna lämna till läraren innan lektionen börjar, en regel som skolan haft i ungefär ett och ett halvt år.

– Det är för att de ska kunna ta till sig undervisningen på ett bättre sätt, men också för att mobilerna kan vara störande för andra elever.

Mona J-Marklund har varit rektor på skolan sedan 2009 och menar att det är stor skillnad på hur det såg ut då och idag.

– Då hade nog inte ens alla mobiltelefoner. Det har gått jättesnabbt.

Mobilerna får eleverna tillbaka under rasterna. Ett bekymmer man haft är med appen Periscope, som ger kontoinnehavaren möjlighet att filma och sända live direkt från telefonen.

– Det kan göra att vissa känner sig otrygga och inte vill uttala sig som tänkt, säger rektorn.

Man har haft samtal på skolan där man informerat eleverna om att man måste ha tillstånd innan man fotograferar någon, och vad som är tillåtet och inte. Man har i samtalet pekat på vad som står i lagboken samtidigt som man tittat på skolans trivselregler. Rektorn menar att det är viktigt att informera kring vad som gäller.

– Ju yngre man är, desto svårare kan det vara att hantera sociala medier. Då har man som vuxen ett ansvar att berätta vad som är okej.

I det stora hela tror inte Mona J-Marklund att förbudet kommer att göra någon större skillnad för skolan. Trots att det finns positiva aspekter med direktivet kan det innebära att vissa elever inte får tillgång till information som läggs ut på bland annat skolans Facebook-sida.

– Om inte alla elever kan använda skolans Facebooksida måste vi hitta andra former att effektivt nå ut med information.