Olin-studiernas forskning handlar om astma, allergi, kol och luftvägsbesvär. Sedan starten 1985 har totalt 50 000 norrbottningar medverkat i studien och under första kvartalet i år skickas nya enkäter ut till slumpvis utvalda, totalt cirka 24 000 vuxna i länet.

– När vi senast gjorde undersökningen 2006 såg vi att andelen astma hade ökat och nu börjar det komma indicier att det kanske har nått sin topp, men vi vet inte. En av frågorna är att se om det fortsätter öka, säger Eva Rönmark, verksamhetschef för Olin-studierna.

Hon poängterar vikten av att alla som får enkäten svarar oavsett om de friska eller sjuka för att resultatet ska bli rättvist.

Nätverket bedriver även forskning om astma och allergi bland skolbarn i Kiruna, Luleå och Piteå. Barn som har deltagit i studien sedan 2006 kommer under vårterminen att få göra nya undersökningar för att se hur astma och allergi har utvecklats med åldern.

Forskningens första resultat kommer att presenteras i höst.