Ministern besökte Markbygden på måndagen. Det blåser en frisk vårvind och från bussfönstret kan han se att de flesta av de 36 vindkraftverken på Skogberget i Markbygden snurrar. Men på marknaden råder det stiltje. Låga priser på el och elcertifikat har nära nog blåst bort investerarna.

Förnybar energi

– I nuläget har invsteringstakten minskat, men energifrågan handlar om ett långsiktigt tänk. Vi behöver mer förnybar energi och regeringens mål är att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi på sikt.

Artikelbild

| Energiminister Ibrahim Baylan är medveten om att investeringsviljan i förnybar energi är låg idag. Han hoppas att en utökning av elcertifikatsystemet ska stimulera marknaden.

– Redan 2018-2020 ska två kärnkraftverk fasas ut och det är en stor utmaning att ersätta det bortfallet med miljövänliga energislag, säger Ibrahim Baylan.

Men Sverige har ju ett stort elöverskott, cirka 16 TWh 2014?

– Ja, så ser det ut nu, men som jag sa så står vi inför en stor omställning och det är viktigt att vi löser energifrågan även för framtiden, säger Baylan.

Måste stimuleras

Samtidigt kan man läsa i Energimyndighetens rapport "Scenarier över Sveriges energisystem" att överskottet troligen kommer att öka ännu mer fram till 2030 även om 2-3 kärnkraftverk läggs ner.

Ett möjligt problem i den prognosen är det stillestånd som råder just nu. Så vad kan politikerna göra?

– Vi vill höja ambitionen när det gäller finansiering av elcertifikatsystemet med två TWh fram till 2020. Det kan stimulera marknaden.

Stimulans eller subvention, men i längden måste väl alla energislag stå på egna ben?

– Ja, men vi befinner oss i en övergångsperiod där tröskelkostnaderna är höga och så lär det vara de närmaste 10-15 åren, säger Ibrahim Baylan.

Dyrare elpriser

Ökad handel med elcertifikat innebär dyrare el för konsumenterna. Samtidigt fortsätter elpriset att vara lågt, drygt 25 öre/KWh. Den låga nivån innebär, trots subventioner, att det är olönsamt att bygga nya vindkraftverk.

Dyrare elpriser är alltså slutmålet?

– Nja, men vi kan nog inte räkna med att alltid ha låga elpriser. Samtidigt är det en viktig faktor för industrins konkurrenskraft. Vi står inför en utmaning och därför inrättar vi en energikommission som jag ska leda och där alla politiska partier är representerade, säger Ibrahim Baylan.

Kommissionens uppdrag är att lämna ett underlag (1 januari 2017) till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning med fokus på tiden från 2025 och framåt.