Advokat Marko Tuhkanen fick ärendet på sitt bord under onsdagen.

Under eftermiddagen hade han hunnit ha ett första möte och överlägga med sin klient:

– Jag kan säga att min klient förnekar bestämt och känner sig förvånad över att dessa anklagelser riktas mot honom, säger Marko Tuhkanen till PT.

Han har planerat in ett längre samtal med 45-åringen under torsdagen:

– Då får vi reda ut hur vi ska gå vidare med ett försvar mot de här anklagelserna, säger Marko Tuhkanen.

Kan du kommentera hur din klient förekommit tidigare i Kalamarksutredningen?

– Nej, det vill jag inte kommentera, säger Tuhkanen som konstaterar att hans klient nu är anhållen på den högre misstankegraden sannolika skäl och att det senare får visa om åklagarens bevisning kommer förstärkas eller försvagas.

Kan du kommentera om din klient är samma person som det så kallade "Kronvittnet" – den person som pekade ut Kaj Linna?

– Nej, nästa gång jag uttalar mig blir vid häktningsförhandlingen, då kommer jag att säga vad jag tycker, säger Marko Tuhkanen.

I väntan på häktningsförhandling är den anhållne mannens identitet sekretessbelagd.

Kaj Linna dömdes främst utifrån kronvittnets berättelse, bland annat gällande den så kallade "avvärjningresan" tillsammans med Linna, som knöt honom till Kalamark dagen innan mordet.

Det har dock senare framkommit, bland annat i poddcasten "Spår", att kronvittnet, som är i 45-årsåldern, ljög i såväl tingsrätten som hovrätten.