PT har tidigare skrivit om branschens krav att få köra tyngre lastbilar på vägarna. Nu får de gehör av politikerna. På torsdagen beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor. Den innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas för lastbilar med en totaltvikt på 74 ton. Det gäller på sådana vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt.

– I och med att propositionen är lagd blir det verklighet, det är bara frågan om när beslutet kommer, säger Leif Pettersson (S), riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

Trafikverket har utrett vilka delar av vägnätet som är lämpliga. I Norrbotten och Västerbotten är det 220 mil som berörs inledningsvis, enligt Leif Pettersson.

– Utredningen är klar och det finns ett tryck från näringen, så det kan bli fler vägar. Speciellt i våra trakter där vi inte har någon konkurrens med tåg, säger han.

Åkare ska alltså kunna gå från dagens totalvikt på 64 ton till 74 ton.

– Det innebär att det finns ett antal åkerier som kan göra investeringsbeslut om lastbilar som väger 74 ton och att vi får färre lastbilar som kör mer ton per förbrukad liter diesel. Det är väldigt positivt för Norrbotten, säger Leif Pettersson.

Något han lyfter fram som miljövänligare.

Propositionen innebär att en lag om ny bärighetsklass för väg, BK 4, som tillåter 74 ton tunga lastbilsekipage, träder i kraft den 1 juli 2017. Trafiken med de tyngre lastbilarna väntas kunna starta i början av 2018.