Efter en kallare period pressade väldigt kraftiga sydliga vindar ihop isen norrut.

– Det är riktigt besvärligt i de nordligaste hamnarna Piteå, Luleå och upp mot Kalix. På den finska sidan är det ännu värre, säger Johny Lindvall vid Sjöfartsverkets isbrytarledning.

När isen pressas samman av vindarna skapas områden med ihopskjuten is och besvärliga isvallar kring inloppen till de stora hamnarna. I sådana förhållanden krävs starka isbrytare.

Från svensk sida sköter isbrytarna Atle, Ymer och forskningsisbrytaren Oden om Bottenviken. Svenska Frej är uthyrd till Finland, för samma uppgift.

– Isbrytarna av Atle-klass, som tar sig fram i den isen, går åt, säger Johny Lindvall.

Handelsfartyg som rör sig i området behöver ständig assistans – och bogseras dessutom ofta – för att ta sig igenom isen.

Samtidigt bedöms den maximala isutbredningen för säsongen vara passerad.

Förra säsongen 2015–2016 hjälpte de svenska isbrytarna 483 handelsfartyg. Hur det ser ut i år vet vi först framåt senvåren, då säsongen går mot sitt slut.

– Det har varit lite mer vinter i år än förra året, då det var extremt milt, säger Johny Lindvall.

– Det har funnits assistansbehov ner till Örnsköldsvik ungefär, på svensk sida. Det är en lindrig vinter, en normalvinter har vi is ner till Åland ungefär.

Senast det var en normalvinter, mätt i isförhållanden, var 2012–2013, då 1 680 fartyg behövde hjälp. Den riktigt stränga vintern 2010–2011 assisterades hela 2 914 fartyg. (TT)