Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per kubikmeter vilket är en ökning med 4,8 procent, jämfört med 2014. LRF konstaterar att det är det låga ränteläget, ett lägre utbud jämfört med tidigare år, samt ett ökat intresse för investering i skog som påverkat prisbilden.

– I norra Sverige är prisnivån jämförbar med 2014, 250 kronor per kubikmeter vilket är en mindre uppgång med 0,8 procent för 2015. Vid halvårskiftet 2015 var dock prisnivån minus två procent jämfört med 2014 års nivå. Det innebär att prisuppgången har varit extra tydlig det andra halvåret 2015. Framför allt är det norra Norrlands inland som revanscherat och står för den största uppgången i norra Sverige. Den tidigare nedgången i norra Norrlands inland har sedan toppnoteringen 2010 blivit så pass stor att marknaden upplevt ett köpläge, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

I södra Sverige fortsatte priset för skogsmark att stiga till en genomsnittlig nivå om 567 kr per kubikmeter. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2014 och det högsta pris som uppmätts i södra Sverige sedan LRF Konsult började mäta 1995.

LRF konstaterar också att prisskillnaden mellan norra och södra Sverige är stor och den ökar. För tre miljoner kronor fick man förra året i norra Sverige 128 hektar skog med en virkesvolym om 12 000 kubikmeter medan man för samma pengar i södra Sverige fick 35 hektar med en virkesvolym om 5 300 kubikmeter.