Antalet elever på Grans Naturbruksgymnasium har ökat stort i år. Redan innan läsåret började stod det klart att det skulle bli svårt att få plats med alla elever på skolans internatboende.

Nu har ansvariga hittat lösningen på själva bostadsbristen.

– Vi kommer att kunna nyttja fjorton nya internatplatser i de befintliga modulerna som finns i i Munksund som tidigare nyttjats som boende för ensamkommande barn, berättar Mimmi Andersson, driftschef vid Grans naturbruksgymnasium.

Redan i somras bävade skolans ansvariga för en kommande bostadsbrist i den direkta anslutningen till skolverksamheten ute i Öjebyn. Anledningen var det stora trycket på elevplatser vid gymnasiet.

– När vi insåg hur svårt det skulle bli att få plats med alla elever blev vi lite nervösa. Det kändes inte bra om elever skulle tvingas välja bort den utbildning de har valt att gå på grund av att det inte finns tillgängligt boende, säger Mimmi Andersson, ansvarig för internatboendet på Gran.

Därför utökas nu internatboendet med ytterligare 14 platser när modulerna som står uppställda i Munksund blir tillgängliga.

Men i den vevan dyker ett annat problem upp, företrädesvis på söndagar.

– Det går inga bussar, varken till Munksund eller ut till Öjebyn när eleverna kommer söndagkvällar, men vi ska försöka hitta lösningar, säger Mimmi Andersson.

De som får boende i Munksund är elever i årskurs tre och många uppges ha körkort.