Årets första Kvällsfika på Kaleido handlade alltså om skolans värld, men bara ett dussin personer, varav de flesta från skolans värld, kände sig manade att sluta upp. Temat "Framtidens skola i Piteå" handlar inte i första hand om de stora frågorna, utan mer om skolans inre arbete och hur man kan förbättra elevers lärande.

Många har, som sagt, synpunkter på skolan och alla som "skolkade" från tisdagens träff har möjlighet att tycka och tänka. Utbildningsförvaltningen efterlyser dina tankar och åsikter utifrån tre frågor.

Vad tycker du är en bra skolverksamhet?

Artikelbild

| Stimulans. Eleverna i Piteå känner sig mindre stimulerade än elever i många andra kommuner. Kvalitetscontroller Martin Dvorsak vet inte varför, men frågan ska följas upp med målet hitta orsaker.

Vilka framtida utmaningar står skolan inför?

Vilka åtgärder skulle du vilja prioritera?

På Kaleido var det skolchefen Ingemar Jernelöf, gymnasiechefen Britta Dahlén och kvalitetscontroller Martin Dvorsak som inledde och den sistnämnde visade statistik över hur Piteås elever står sig jämfört med övriga kommuner. Ganska bra i de flesta fall.

Dvorsak redovisade också resultat av enkäter där elever i olika årsklasser svarat på hur de upplever skolan. I mycket inte särskilt anmärkningsvärt, men på en punkt sticker eleverna i Piteå ut. Stimulans! Låga siffror i relation till andra kommuner.

Artikelbild

| Frågor. Tyck till om framtidens skola i Piteå och var med om att göra den bättre.

– Här krävs tankar och idéer. Det måste följas upp med målet att stimulera och väcka lusten att lära, sa Ingemar Jernelöf.

Orsaken diskuterades, men inga givna svar. Kanske finns det en kulturell förklaring. Hur som helst är nog alla överens om att i en bra framtidens skola så har alla barn rätt till stimulans utifrån sina förutsättningar.