Den positiva konjunkturen fortsätter i länet, men i något försvagad takt. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 1 500 personer till och med 2016. Samtidigt kommer arbetslösheten att minska med cirka 1 200 personer.

Stora utmaningar

Men samtidigt som allt fler får jobb står Norrbotten inför stora utmaningar. Cirka 30 000 av de sysselsatta kommer att uppnå en pensionsålder på 65 år fram till och med 2025. Detta kommer att ske samtidigt med en viss tillväxt av nya jobb. De flesta ersättningsrekryteringarna kommer att ske inom vård och omsorg, sjuk- och hälsovård samt utbildning.

– Länet har landets högsta andel privata företag som upplevt arbetskraftsbrist. Och det är ett hot mot regionens tillväxt om vi inte kan hitta folk med rätt kompetens till de lediga jobben. Det visar att det offentliga samhället i Norrbotten, Arbetsförmedlingen med vuxenutbildningen och universitetet, nu måste kraftsamla kring kompetensförsörjningen, säger Göran Nilsson, marknadsområdeschef för Arbetsförmedlingen i norra Norrland.

Optimism

Mest optimistiska är företag inom IT, handel, bygg, vård och omsorg samt trä- och pappersvarutillverkning. Inom post och kurir-, förlags- och delar av massmedia samt finansiella tjänster är man mer försiktig om framtiden.