Vintern knackar på dörren och felparkerade cyklar kan ställa till problem, både för fotgängare och för de som ska hålla stadskärnan ren, snöfri och framkomlig. Därför startar nu Piteå kommun höstens utsortering av cyklar som står felparkerade eller är övergivna i centrum.

Om en vecka kommer Piteås stadskärna att tömmas på cyklar som står på fel plats. Orsaken är att dessa cyklar kan försvåra för oskyddade trafikanter att ta sig fram på ett säkert sätt.

Speciellt svårt är det för personer med funktionsnedsättning om cyklar blockerar gångstråk och allmänna ytor. Det innebär också svårigheter för snöröjningen, som är viktig för att hålla stadsmiljön säker och framkomlig under vintern.

I dag, fredag, kommer cyklar som inte står på cykelparkeringar att märkas med en röd lapp. Den informerar ägaren om att cykeln måste flyttas innan den 17 oktober annars flyttas den till en uppställningsplats där den kommer att stå i tre månader. Den 17 januari är sedan sista dag för att återfå cykeln mot beskrivning, därefter äger kommunen cykeln.

Anvisade cykelparkeringar finns vid Stadsberget, Uddmansgatan och busstationen.