Sedan tidigare hade anstånd beviljats till den 20 februari, det vill säga nu på måndag, men åklagaren begärde på fredagen anstånd till den 20 mars med att komma in med bevisuppgift till hovrätten.

– Efter att jag satt mig in i och gått igenom allt utredningsmaterial öppnade jag den 3 februari 2017 förundersökningen för att genomföra ett antal kompletterande utredningsåtgärder. De omfattar både förhör och teknisk utredning. Utredningen pågår och jag begär anstånd till den 20 mars 2017, säger kammaråklagare Jens Göransson i Sundsvall, som i övrigt inte vill uttala sig mer i frågan.

Sekretess

Förundersökningssekretess råder, så vad polisen vid grova brott i Umeå egentligen ska utreda vill varken Göransson eller polisen berätta.

Mordet på Roger Lindberg och den brutala misshandeln av hans bror Sune LIndberg inträffade den 14 april 2004. I december samma år dömdes Kaj Linna mot sitt nekande till livstids fängelse för mord, grov misshandel och stöld, en dom som Hovrätten för Övre Norrland sedan fastställde.

Linna har sökt resning flera gånger under årens lopp. 2010 var han ytterst nära ett positivt besked, 2016 beviljade honom Högsta domstolen resning.