Det var på kvällen den 12 juni 2015 som det första gången började brinna i hallen i fastigheten på Strömsborg. Två personer andades in rök men klarade sig undan lågorna. Branden gick snabbt att släcka.

Mer än ett år senare, den 3 oktober 2016, brann det igen. Den här gången blev skadorna på fastigheten omfattande. Branden antogs ha startat på bottenvåningen och polisen startade en förundersökning om mordbrand. Fastighetsägaren häktades misstänkt för branden.

Under tiden som polisens förundersökning pågick, klagade grannarna på att det brandskadade huset inte togs omhand.

Artikelbild

| RIVS. Det brandhärjade huset på Strömsborg har länge varit i blickfånget för alla som passerat. Nu rivs äntligen rucklet.

I november 2016 väcktes åtal mot fastighetsägaren. Åklagaren yrkade på fängelse i två år för mordbrand. Fastighetsägaren nekade.

Tingsrätten fann bevisen övertygande och dömde fastighetsägaren till fängelse. Men hovrätten gjorde i början av 2017 en annan bedömning. Fastighetsägaren friades helt eftersom det inte var möjligt att avgöra vem som anlagt branden.

I mars 2017 berättade Piteå-Tidningen att fastighetsägaren lovade att riva huset på Strömsborg. Men rivningen kom att dröja. Bland annat fick fastighetsägaren inte ut sina försäkringspengar.

Den 30 september 2017 hade Piteå kommun satt som gräns för när rivningen senast skulle vara gjord.

Artikelbild

| ANLAGD. Huset på Strömsborg brann för ganska exakt 1 år och 3 månader sedan. (Arkivbild)

Eftersom den eldhärjade fastigheten fortfarande inte tagits omhand, skickades en ansökan till Kronofogdemyndigheten.

– Byggnadsnämnden ansåg att det inte hände något, säger byggnadsinspektör Lars Holmberg på Piteå kommun.

Artikelbild

| RIVS. Det brandhärjade huset på Strömsborg har länge varit i blickfånget för alla som passerat. Nu rivs äntligen rucklet.

Enigt Piteå-Tidningens uppgifter har ärendet av någon anledning inte nått verkställighet men nu rivs ändå huset på Strömsborg.