Vid 17-tiden på måndagseftermiddagen uppstod det en vattenläcka som berörde Bergsviken, Storfors, Hortlax, Blåsmark, Hemmingsmark och Höglandsnäs med omnejd. Under tiden som sökningen efter läckan skedde så var fastigheterna i detta område helt utan vatten.

Strax före kl 21.00 lokaliserades vattenläckan till en plats mellan Storfors och Hortlax. Efter att ha avgränsat läckan genom att stänga av ventiler till ledningsnätet kunde vattnet släppas på i ledningsnätet igen klockan 22.00. Allt eftersom trycket i ledningsnätet byggdes upp kom vattnet tillbaka till hushållen och klockan 23.00 hade de sista abonnenterna som bor i de yttre delarna av området fått tillbaka sitt vatten.

Under måndagskvällen var således bland annat äldreboendet Hortlaxgården utan vatten i fem timmar.

– Fem timmar är lång tid och vi hade kontakt med Hortlaxgården under kvällen för att försäkra oss om att de klarade sig. Om avbrottet hade varat längre så hade vi kört dit en vattentank, men det behövdes aldrig, säger Niklas Johansson, informatör på Pireva.

Pireva informerar på sin hemsida att vattnet kan vara missfärgat under tisdagen i de områden som varit utan vatten. Det beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna när vattenflödet förändras. Den som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att öppna en kallvattenkran och låta den rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen.

Läckan är alltså lokaliserat. Arbetet med att åtgärda skadan utförs av kommunens gatukontor.