Onsdag eftermiddag hörde personal på Tallåsens förskola hur det började spola vatten i fjärrvärmens driftutrymme i anslutning till Tallåsens förskola. Det visade sig att fjärrvärmeväxlaren hade gått sönder. Fastighetskontorets personal åkte ut till förskolan och satte in värmefläktar som ska hålla temperaturen under natten.

Ansvariga chefer ringde sedan runt till föräldrarna till de 70-tal barn som vistas på Tallåsens förskola, för att meddela att förskolan är stängd i morgon.

– Vi ska ha möte med personalen i morgon bitti för att stämma av och se hur vi går vidare. Ingen verksamhet kommer att kunna bedrivas i förskolans lokaler i morgon, förmodligen inte under denna vecka, säger Johan Lång, avdelningschef fastigheter på Piteå kommun.

Artikelbild

| KÖLDSKADA. Det är mest troligt kylan som ligger bakom haveriet i fjärrvärmeväxlaren.

Det är i dagsläget oklart hur lång tid reparationerna tar.

– Förmodligen har det varit hög belastning på materialet, det hänger helt klart ihop med kylan, säger Lång.

Förskolan meddelar nu under kvällen alla föräldrar om det som hänt och vilka ersättningslokaler som kan bli aktuella.